Florin Mircea

Florin Mircea

Avocat asociat

florin.mircea@chirita-law.com
+40741 963 000

Florin Mircea este absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca. Ulterior a urmat programul de masterat Mangamentul Securităţii în Societatea Contemporană la Facultatea de Istorie şi Filosofie a aceleaşi universităţi.

Începând din anul 2010 a dobândit calitatea de avocat. Ca urmare a specializării intensive în acest domeniu juridic, Florin Mircea este unul din coordonatorii departamentului de drept penal şi drept penal al afacerilor. În activitatea sa, a asigurat şi condus activitatea de asistenţă şi consultanţă juridică în cauze penale cu diferite grade de complexitate. Experienţa sa include cauze având ca obiect, în principal, infracţiuni cunoscute ca white-collar crimes din legi speciale, cum sunt: Legea nr. 78/2000 privind faptele de corupţie şi a celor asimilate lor, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital etc.

Florin Mircea a reprezentat cu succes pentru sute de clienţi, de la simpli cetăţeni privaţi români ori străini şi până la diverşi funcţionari publici de rang înalt, oameni de afaceri cu notorietate pe plan local sau naţional, medici, poliţişti, avocaţi, notari publici şi magistraţi. De asemenea, de serviciile sale au beneficiat autorităţi, instituţii şi alte entităţi publice de interes naţional, organizaţii non-guvernamentale, o societate de investiţii financiare ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe bursă, mai multe instituţii financiare nebancare şi societăţi comerciale rezidente sau nerezidente a căror cifre de afaceri cumulate sunt de ordinul sutelor de milioane de euro. A obţinut soluţii notabile pentru:

  • O federaţie naţională sportivă care a fost absolvită de plata a peste 250 de milioane de euro în urma achitării organelor de conducere pentru acuzaţii de abuz în serviciu;
  • O companie feroviară importantă, ai cărei angajaţi au fost acuzaţi de mai multe infracţiuni din domeniu, pagube invocate fiind de circa 30 milioane de lei şi care au fost înlăturate în mare parte la finalul procedurilor judiciare;
  • Un om de afaceri cunoscut pe plan naţional, care a fost achitat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru în raport de acuzaţii care vizau infracţiuni economice cu un prejudiciu de 15 milioane de lei;
  • Mai mulţi poliţişti, notari, avocaţi şi magistraţi în cauze de corupţie, finalizate cu netrimiterea în judecată sau achitarea lor de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
  • Medici acuzaţi de diverse infracţiuni în legătură cu activitatea lor profesională, faţă de care s-au dispus clasări ale cauzelor;
  • Un fost preşedinte de consiliu judeţean trimis în judecată sub acuzaţia de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, iar ulterior achitat;

Pregătirea sa profesională include şi formularea şi susţinerea trimiterilor preliminare la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene ori cooperarea judiciară în materie penală la nivel internaţional, mai ales în privinţa mandatului european de arestare şi a transferului de proceduri judiciare între statele membre UE.

În materie non-penală, Florin Mircea s-a specializat şi a susţinut workshop-uri dedicate profesioniştilor în vederea conformării cu noile cerinţe europene de prevenire şi combatere a spălării de bani şi a finanţării terorismului.

Florin Mircea vorbeşte fluent limba engleză, iar la nivel conversaţional limba germană.