Noutăţi în privinţa legii privind spălarea banilor. Modificarea unor obligaţii de declarare a beneficiarului real în cazul persoanelor juridice

Noutăţi în privinţa legii privind spălarea banilor. Modificarea unor obligaţii de declarare a beneficiarului real în cazul persoanelor juridice

La data de 6 iulie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 588 Legea nr. 108/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Actul normativ, care intră în vigoare în 9 iulie, aduce trei modificări semnificative în ceea ce priveşte obligaţia de declarare a beneficiarului real, ce vor fi precizate mai jos.

De aceste modificări sunt vizate strict persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, respectiv S.R.L.-urile, S.A.-urile etc. şi nu afectează ceilalţi destinatari ai legii, precum asociaţii, fundaţiile, fiduciile şi construcţiile juridice similare lor. Demersul de schimbare a legislaţiei este benefic pentru mediul de afaceri fiindcă reduce birocraţia şi aşa excesivă în această materie, reduce costurile financiare impuse entităţilor private şi autorităţilor pentru conformarea cu cerinţele prudenţiale şi rezolvă anumite blocajele apărute în îndeplinirea acestei obligaţii, cum ar fi entităţile cu un număr mare de asociaţi sau acţionari.

Dispare obligaţia depunerii anuale a declaraţiei privind beneficiarul real în cazul persoanelor juridice înmatriculate la ONRC

Acestea vor fi ţinute de îndeplinirea cerinţei numai în următoarele situaţii:

  • la înmatriculare;
  • ori de câte ori intervine o modificare în privinţa identităţii beneficiarilor reali, precum şi a modalităţii în care aceştia exercită controlul asupra persoanei juridice. 

Eliminarea obligaţiei de a depune declaraţia în fiecare an după aprobarea situaţiilor financiare anulare era logică şi aşteptată întrucât aceasta avea ca efect o dublare a informaţiilor declarate la înmatriculare ori în urma modificărilor structura beneficiarilor reali. Cele două obligaţii rămase acoperă în întregime situaţiile care fac necesară transparentizarea informaţiilor privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice.    

Sunt exceptate de la conformarea cu această obligaţie persoanele juridice constituite exclusiv din asociaţi persoane fizice

Scutirea se aplică indiferent de numărul lor, atunci când aceştia sunt singurii beneficiari reali. De asemenea, sunt menţinute excepţiile din forma actuală a legii, ce privesc regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, precum şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat. 

Noua derogare este de asemenea aşteptată în condiţiile în care o proporţie foarte redusă din firmele înmatriculate la ONRC au în componenţă persoane juridice. Spre exemplu, potrivit expunerii de motive a legii, din cele 978.245 de SRL-uri active la nivel naţional în luna februarie 2020 doar în 36.242 dintre acestea figura cel puţin o persoană juridică în structura asociaţilor. În celelalte cazuri, reprezentând nu mai puţin de 96,3% din totalul SRL-urilor, asociaţi sunt persoane fizice, care pot fi identificate pe baza informaţiilor aflate în evidenţele registrului comerţului.    

Pentru persoanelor juridice de mai sus, Oficiul va prelucra datele privind beneficiarul real pe baza informaţiilor disponibile în evidenţele proprii

În lipsa depunerii declaraţiei privind beneficiarul real în situaţia societăţilor excluse de la îndeplinirea acestei obligaţii, Oficiul va completa din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor cu informaţiile necesare, fie folosind documentelor care vor însoţi cererea de înmatriculare, fie conform evidenţelor în cazul societăţilor deja înmatriculate.  

În final trebuie amintit că declaraţia privind beneficiarul real se depune, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor, ţinut de Oficiu. Declaraţia poate fi formulată în două variante, fie în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului, fie prin depunerea declaraţiei în formă autentică, personal sau prin mandatar.

Avocat Florin Mircea

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *