Mihnea Novac

Mihnea Novac

Avocat colaborator

mihnea.novac@chirita-law.com
+40745 608 602

Mihnea Novac este licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, precum şi absolvent al programului de masterat Ştiinţe penale şi criminalistică organizat de aceeaşi facultate.

Mihnea Novac îşi concentrează practica cu precădere în sfera dreptului penal, a dreptului penal al afacerilor sau a dreptului penal european, fiind totodată specializat în domeniul dreptului constituţional, al drepturilor omului, al procedurilor desfăşurate în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi al procedurilor de extrădare sau executare a mandatelor europene de arestare.

Activitatea sa profesională a vizat dosare ce au avut ca obiect atât infracţiuni de drept comun cuprinse în Codul penal, cât şi infracţiuni prevăzute de alte legi speciale, cum sunt Legea nr. 78/2000 privind faptele de corupţie şi a celor asimilate, Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor etc.

Mihnea Novac a reprezentat cu succes numeroşi clienţi, persoane fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea atât în mediul privat – societăţi de transport marfă, oameni de afaceri cu activitate la nivel local şi naţional, asociaţii având ca scop promovarea de acţiuni în interes public, funcţionari bancari – cât şi diferite autorităţi publice, magistraţi, avocaţi, agenţi şi ofiţeri de poliţie şi jandarmerie, medici, secretari de stat, primari, preşedinţi de consiliu judeţean, precum şi alţi înalţi funcţionari publici ori membrii ai înaltului cler.

Mihnea Novac obţinut soluţii notabile pentru:

  • O companie feroviară importantă din România a cărei angajaţi au fost acuzaţi pentru multiple infracţiuni din domeniu cu pagube de cca. 30 milioane de lei şi care au fost, în mare parte, înlăturate;
  • Un om de afaceri cunoscut pe plan naţional, care a fost achitat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru infracţiuni economice cu un prejudiciu de 15 milioane de lei;
  • Un director din cadrul unei societăţi naţionale care a fost achitat pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită;
  • Mai mulţi funcţionari publici, magistraţi, oameni de afaceri etc. în dosare de corupţie ori care au vizat infracţiuni economice sau de serviciu şi care s-au finalizat cu netrimiterea în judecată.

Activitatea sa profesională include susţinerea de ore de seminar în calitate de cadru didactic asociat la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, la disciplinele Drept Constituţional. Instituţii şi proceduri şi Drept Constituţional. Drepturi şi libertăţi. De-a lungul timpului, Mihnea Novac a publicat sau a contribuit la publicarea unor lucrări de specialitate cum ar fi:

Mihnea Novac vorbeşte limba engleză şi limba germană.