Cosmina Șeulean

Cosmina Șeulean

Avocat colaborator

cosmina.seulean@chirita-law.com
+40741 143 506

Cosmina Șeulean este avocat în cadrul Baroului Cluj, fiind absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, precum și al programului de masterat International and Comparative Business Law organizat de aceeaşi facultate.

Cosmina Șeulean asigură cu precădere servicii de asistență și reprezentare juridică în domeniul dreptului fiscal, al contenciosului administrativ, precum și în cadrul procedurilor de executare silită, acordând deopotrivă consultanță juridică în aria dreptului civil și imobiliar.

Printre cele mai însemnate realizări ale Cosminei Şeulean în cadrul societăţii se numără următoarele:

  • Asigură asistarea și reprezentarea intereselor unei societăți cunoscute ca fiind dezvoltatorul unuia dintre cele mai valoroase proiecte imobiliare din Cluj-Napoca, atât în contextul unor litigii de contencios administrativ, cât și prin acordarea de consultanță juridică în domeniul dreptului imobiliar;
  • Oferă asistență și reprezentare juridică uneia dintre cele mai importante regii autonome aeroportuare pe plan național;
  • Acordă asistență și reprezentare juridică în domeniul fiscal pentru multiple societăți având ca obiect de activitate servicii medicale, comerț al deșeurilor, tipărire, consultanță de afaceri ș.a.;
  • A asigurat reprezentarea intereselor unuia dintre cele mai mari complexe comerciale din Cluj-Napoca, cu o vechime de 30 de ani pe piață;
  • A obținut repararea prejudiciilor cauzate de Statul Român și autoritățile publice față de persoane fizice, ca urmare a încălcării drepturilor consacrate la nivelul Convenției Europene a Drepturilor Omului, printre care, cu titlu exemplificativ: daunele suferite ca urmare a nerespectării dreptului la viață și sănătate, a dreptului la viață privată, a dreptului la nediscriminare, precum și în contextul erorilor judiciare și al tratamentelor inumane pricinuite pe perioada detenției;
  • A obținut obligarea Statului Român, precum și a autorităților publice cu competențe în materie, la asigurarea tratamentului medicamentos în regim off-label, în cazul unui pacient diagnosticat cu o boală deosebit de rară;
  • A obținut sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene cu o cerere de hotărâre preliminară în materia taxei pe valoare adăugată.

Cosmina Șeulean vorbește fluent limba engleză, precum și limba franceză la nivel conversațional.