Bianca Pantea

Bianca Pantea

Avocat asociat

bianca.pantea@chirita-law.com
+40746 010 370

Bianca Pantea este absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Ulterior, şi-a completat pregăturea teoretică prin parcurgerea programului de masterat Ştiinţe penale şi criminalistică în cadrul aceleaşi facultăţi.

Bianca Pantea este unul din coordonatorii departamentului de drept penal şi drept penal al afacerilor. Cu experienţa dobândită încă de la debutul în profesie din anul 2013, a coordonat activitatea de asistenţă şi consultanţă juridică în cauze penale având ca obiect atât infracţiuni de drept comun din Codul penal, cât şi infracţiuni din legi speciale, cum sunt cele de corupţie, evaziune fiscală, spălare a banilor sau infracţiuni în domeniul proprietăţii intelectuale.

De asemenea, Bianca Pantea este specializată în drept constituţional şi drepturile omului, acordând consultanţă juridică în zeci de proceduri pe rolul Curţii Constituţionale a României şi al Curţii Europene a Drepturilor Omului. Experienţa sa acoperă cvasitotalitatea drepturilor fundamentale garantate cetăţenilor, concentrându-se în special pe dreptul la viaţă şi integritate fizică, dreptul la un proces echitabil, dreptul la viaţă privată şi dreptul la protecţia proprietăţii. Este coautor la mai multe lucrări de specialitate ce prezintă jurisprudenţa CEDO în aceste materii.

Bianca Pantea a reprezentat cu succes în activitatea sa sute de clienţi, inclusiv diverşi funcţionari publici, oameni de afaceri cu notorietate pe plan local sau naţional, poliţişti, magistraţi sau avocaţi. Totodată, de consultanţa sa au beneficiat autorităţi, alte entităţi publice de interes naţional, asociaţii, dar şi societăţi comerciale cu cifre de afaceri cumulate de ordinul sutelor de milioane de euro.

Printre succesele sale notabile se numără:

  • Asistarea unui fost secretar de stat în procedura în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în urma căreia s-a constatat încălcarea dreptului la un proces echitabil; asistarea aceleiaşi persoane în subsecventa procedură de rejudecare a cauzei în plan naţional;
  • Acordarea de asistenţă juridică unei autorităţi centrale în domeniul energiei într-o procedură penală finalizată prin înlăturarea obligării la plata de despăgubiri civile de peste 8 milioane de euro;
  • Acordarea de consultanţă juridică în cadrul unei cauze vizând mai mulţi judecători acuzaţi de fapte de corupţie, finalizat cu o soluţie de clasare după trimiterea cauzei urmărire penală din faza de cameră preliminară;
  • Reprezentarea mai multor funcţionari publici în cauze penale vizând acuzaţii de corupţie sau asimilate acestora, în care au fost pronunţate soluţii de achitare;
  • Reprezentarea şi asistarea unor cunoscuţi oameni de afaceri în cadrul unui proces în care s-au formulat acuzaţii privind infracţiuni economice, finalizat cu o soluţie de clasare după trimiterea cauzei urmărire penală din faza de cameră preliminară;

Bianca Pantea vorbeşte fluent limba engleză, iar la nivel conversaţional limbile franceză şi spaniolă.