Bianca Pantea

Bianca Pantea

Avocat Asociat

bianca.pantea@chirita-law.com
+40746 010 370

Bianca Pantea este absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, urmând apoi cursurile de masterat în Ştiinţe penale şi criminalistică în cadrul aceleaşi facultăţi.

Bianca Pantea este unul din coordonatorii departamentului de drept penal şi drept penal al afacerilor. Cu o experienţă de peste 7 ani în acest domeniu juridic, a coordonat activitatea firmei de asistenţă şi consultanţă juridică în dosare penale având ca obiect atât infracţiuni de drept comun din Codul penal, cât şi infracţiuni din legi speciale, cum sunt cele de corupţie, evaziune fiscală, spălarea banilor sau infracţiuni în domeniul proprietăţii intelectuale.

De asemenea, Bianca Pantea este specializată în drept constituţional şi drepturile omului, acordând consultanţă juridică în zeci de proceduri pe rolul Curţii Constituţionale a României şi al Curţii Europene a Drepturilor Omului. Experienţa sa acoperă cvasi-totalitatea drepturilor fundamentale garantate cetăţenilor, concentrându-se în special pe dreptul la viaţă şi integritate fizică, dreptul la un proces echitabil, dreptul la viaţă privată şi dreptul la protecţia proprietăţii. Este coautor la mai multe lucrări de specialitate ce prezintă jurisprudenţa CEDO în aceste materii.

Bianca Pantea a reprezentat cu succes în activitatea sa sute de clienţi, inclusiv diverşi funcţionari publici, oameni de afaceri cu notorietate pe plan local sau naţional, poliţişti, magistraţi şi avocaţi. Totodată, de consultanţa sa au beneficiat autorităţi, alte entităţi publice de interes naţional, asociaţii  dar şi societăţi comerciale cu cifre de afaceri cumulate de ordinul sutelor de milioane de euro.

Printre succesele sale notabile se numără:

  • Asistarea unui fost secretar de stat în procedura în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în urma căreia s-a constatat încălcarea dreptului la un proces echitabil, precum şi în subsecventa procedură de rejudecare a procesului în plan naţional;
  • Acordarea de asistenţă unei autorităţi centrale în domeniul energiei într-o procedură penală finalizată prin înlăturarea obligării la plata de despăgubiri civile de peste 8 milioane de euro;
  • Acordarea de consultanţă în cadrul unui dosar vizând mai mulţi judecători acuzaţi de fapte de corupţie, finalizat cu o soluţie de clasare după trimiterea de către instanţă a dosarului înapoi în faza de urmărire penală;
  • Reprezentarea mai multor funcţionari publici în procese penale vizând acuzaţii de fapte de corupţie sau asimilate acestora, în care au fost pronunţate soluţii de achitare;
  • Reprezentarea şi asistarea a unor cunoscuţi oameni de afaceri în cadrul unui proces vizând infracţiuni economice, finalizat prin trimiterea de către instanţă a dosarului înapoi în faza de urmărire penală, urmată de clasarea cauzei.

Bianca Pantea vorbeşte fluent engleză şi la nivel conversaţional franceză şi spaniolă.