Anamaria Bota

Anamaria Bota

Avocat asociat

anamaria.bota@chirita-law.com
+40762 477 699

Anamaria Bota este absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca, secţia cu specializare în dreptul Uniunii Europene. Ulterior, şi-a completat pregătirea teoretică prin programul de masterat Dreptul european și Dreptul național al afacerilor organizat de aceeaşi facultate.

Începând din anul 2010, Anamaria Bota deţine calitatea de colaborator extern al Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca, predând seminarii în cadrul disciplinei Drept constituţional. De asemenea, Anamaria Bota este coautor al unor cărţi de specialitate, privind jurisprudenţa Curţii Constituţionale, dar şi respectarea dreptului de proprietate din perspectiva jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Anamaria Bota îşi desfăşoară activitatea în domeniul dreptului societar, dreptului insolvenţei, dreptului imobiliar, civil şi contencios administrativ, asigurând de asemenea asistenţă în procedura de recuperare de debite şi executare silită. De asemenea, coordonează activitatea de asistență și reprezentare juridică a uneia dintre cele mai importante regii autonome aeroportuare pe plan național.

Anamaria Bota este practician în insolvenţă începând din luna iulie 2018. De-a lungul timpului, a consiliat numeroase societăţi aflate în dificultate financiară şi a asistat cu succes clienţi în cadrul unor proceduri complexe şi de durată în domeniul insolvenţei şi falimentului, acţionând atât în reprezentarea intereselor societăţii debitoare, cât şi a creditorilor.

În activitatea sa profesională, care a debutat încă din anul 2011:

  • A reprezentat numeroase societăţi comerciale în procedura insolvenţei, de restructurare sau faliment, din diverse domenii de activitate, precum: construcţii civile şi industriale, tipografie, pază şi protecţie, radio şi televiziune, transporturi. De asemenea, a asigurat reprezentarea cu succes a intereselor unor practicieni în insolvenţă, în litigii demarate de creditori şi debitori privind modalitatea de exercitare a atribuţiilor;
  • A acordat consultanţă juridică şi a asistat societăţi comerciale multinaţionale în proceduri de modificare a formelor de constituire, a organelor reprezentative, asigurând totodată şi reprezentarea acestora în litigii având ca obiect excluderea asociaţi, retragerea din societate sau renunţarea la mandatul de administrator;
  • A consiliat clienţi în dezvoltarea unor proiecte imobiliare în valoare de peste 5 milioane de euro;
  • A reprezentat cu succes un fost preşedinte de consiliu judeţean într-un litigiu demarat de unitatea administrativ-teritorială pentru recuperarea unor presupuse prejudicii;
  • A reprezentat foşti funcţionari publici în litigii demarate de către unităţile administrativ-teritoriale, având ca obiect recuperarea unui prejudiciu de peste 100 milioane de lei;
  • A reprezentat unităţi administrativ-teritoriale în litigii derivând din contracte de achiziţii publice;
  • A asigurat reprezentarea persoanelor fizice în litigii având ca obiect încălcarea drepturilor fundamentale;

De asemenea, Anamaria Bota deţine calitatea de Preşedinte al Comisiei Juridice din cadrul Uniunii Naţionale a Patronatului Român, interacţionând cu societăţi din diverse domenii de activitate şi acordând consultanţă juridică în scopul protejării intereselor celor peste 1.000 membri.