Sancțiuni nelegale aplicate sălilor de jocuri de noroc. Anulare în fața instanțelor de judecată.

Prezentul material analizează situaţia unor sancțiuni nelegale aplicare sălilor de jocuri de noroc, precum şi situaţia anulării lor de către instanţele de judecată.

Cadrul legal aplicabil în sectorul comercial a suferit numeroase modificări în perioada pandemiei. Instituirea şi ridicarea succesivă a restricţiilor privind funcţionarea operatorilor economici a creat grave confuzii la nivel legislativ, care s-au concretizat în sancţiuni semnificative de ordin contravenţional şi chiar penal.

Acelaşi este şi cazul operatorilor economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc. Prezentul articol surprinde un caz care vine să ilustreze cu titlu exemplificativ haosul reglementărilor şi interpretările diverse care pot să apară în practică.

În esenţă, Legea nr. 55/2020 în vigoare din data de 20 martie 2020 prevedea că una dintre măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc ce puteau fi aplicate consta în limitarea sau suspendarea pe durată determinată a activităţii unor instituţii sau operatori economici. În concret, acesta a fost şi cazul sălilor de jocuri de noroc, care au fost obligate să îşi suspende activitatea pe perioada stării de urgenţă.

Ulterior, odată cu intrarea în vigoare a stării de alertă, o bună parte dintre restricţii au fost ridicate. Însă deşi activitatea în interiorul locaţiilor a putut fi reluată potrivit legii, mulţi operatori economici din domeniul jocurilor de noroc s-au confruntat cu următoarea situaţie.

Începând cu prevederile art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 476/2020, s-a impus suspendarea consumului produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din interiorul clădirilor.

Aparent, sălile de jocuri de noroc puteau fi incluse în această categorie. Totuşi, la o privire mai atentă, se observă că norma priveşte doar „spaţiile de servire a mesei” şi că Legea nr. 55/2020 a fost pusă în aplicare în mod distinct în cazul acestor operatori economici.

Ordinul nr. 1088/2020 a fost adoptat cu titlu de normă specială, aducând măsuri specifice pentru locaţiile în care se desfăşoară activitatea de jocuri de noroc. Mai precis, activitatea în interiorul spaţiilor a fost permisă, fiind impuse măsuri de protecţie precum distanţarea de cel puţin 1,5 metri între participanţii la sesiunile de joc sau servirea băuturilor şi produselor alimentare în recipiente de unică folosinţă.

Făcând abstracţie de această normă specială, organele de control au aplicat numeroase sancţiuni contravenţionale în temeiul H.G. nr. 476/2020, considerând că în sălile de jocuri de noroc este absolut interzis consumul băuturilor alcoolice şi nealcoolice. Mai exact, fără să observe că nu discutăm despre un „spaţiu de servire a mesei”, organele de control au considerat că hotărârea de guvern prevalează în faţa ordinului, şi, deci, că o asemenea conduită trebuie stopată.

Aşa se face că operatorii economici au fost obligaţi să sisteze servirea băuturilor în interiorul locaţiilor, suferind grave pierderi financiare şi primind, totodată, amenzi usturătoare, ce se ridicau chiar şi la cuantumul de 10.000 de lei.

Practica judiciară, cel puţin la nivel local, pare să se contureze în sensul că aceste sancţiuni au fost nelegal aplicate. Instanţele de judecată arată că organele abilitate au interpretat în mod eronat prevederile legale, făcând abstracţie de principiul potrivit căruia norma specială se impune a fi aplicată cu prioritate.

Atât timp cât Ordinul nr. 1088/2020 prevede în mod clar condiţiile în care băuturile pot fi servite în interiorul sălilor de jocuri de noroc, este evident că intenţia legiuitorului a fost să permită consumul acestora. O interpretare contrară nu ar face decât să înfrângă principiul legalităţii şi al previzibilităţii şi, deci, sancţiunile sunt lipsite de temei juridic.

Aşadar, există mari şanse ca procesele-verbale de control şi contravenţie să fie anulate în faţa instanţelor de judecată. Cu toate acestea, rămâne de văzut dacă instanţele superioare vor confirma soluţiile pronunţate în fondul cauzelor, protejând operatorii economici de o imprevizibilitate vădită a legii.

Avocat Cosmina Şeulean

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *