Ordonanță președințială respinsă. Nelegala sistare a lucrărilor de exploatare. Suprapunere virtuală a terenurilor.

Ordonanță președințială respinsă. Nelegala sistare a lucrărilor de exploatare. Suprapunere virtuală a terenurilor.

La 10 septembrie, Tribunalul Vrancea a dispus, în apel, respingerea ca inadmisibilă a cererii reclamanților de emitere a unei ordonanțe președințiale având ca obiect suspendarea unor lucrări ce se ridică la o valoare de peste 1 milion de euro.

În fapt, societatea S SRL, titulară a unei autorizații de construire și a unui permis de exploatare valabile, a început lucrările de extragere a nisipului și pietrișului de pe un teren de peste 87.000 mp, în vederea amenajării unui iaz piscicol și valorificării agregatelor rezultate.

Deși avea calitatea de proprietar tabular asupra terenului în discuție, societatea S SRL s-a văzut împrocesuată într-un demers ce urmărea suspendarea lucrărilor, pe calea ordonanței președințiale. Motivul principal era acela că reclamanții pretindeau o suprapunere reală cu propriile lor terenuri și, deci, invocau o încălcare a dreptului de proprietate.

În acest sens, în vederea justificării îndeplinirii condițiilor ordonanței președințiale, reclamanții au invocat în esență existența unei suprapuneri cu terenurile lor, notată ca atare inclusiv în cartea funciară a imobilului pârâtei. Deopotrivă, reclamanții au arătat că au dobândit terenurile prin contract de vânzare-cumpărare, anterior momentului la care pârâta ar fi devenit proprietar tabular.

Având în vedere aceste aspecte, prima instanță a considerat că măsurătorile privind terenurile reclamanților ar fi fost anterioare, fapt ce naște cel puțin o aparență de drept în favoarea acestora. Totodată, având în vedere amploarea lucrărilor, instanța a considerat că prejudiciul adus reclamanților nu ar mai putea fi reparat în lipsa suspendării imediate a lucrărilor, însă că o asemenea măsură nu prejudecă fondul, căci lucrările vor putea fi reluate după soluționarea acțiunii de fond.

Trecând peste inadmisibilitatea unei asemenea proceduri de ordin civil, care în realitate tinde la suspendarea efectelor unor acte administrative – autorizație de construire și permis de exploatare – ce nu au fost niciodată atacate, am apreciat că hotărârea primei instanțe este nelegală din mai multe considerente.

În primul rând, o suprapunere reală nu a fost dovedită nici măcar la nivel de aparență. Dimpotrivă, toate actele emise de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară indicau cel mult o suprapunere virtuală, care, potrivit legii, privește exclusiv datele grafice aflate în sistemul OCPI, fără a cunoaşte efecte în plan material şi deci, fără a afecta amplasamentul fizic al terenurilor. Așadar, dreptul de proprietate al reclamanților nu putea fi afectat.

În al doilea rând, raportat la argumentul central al reclamanților – anterioritatea măsurătorilor cadastrale – realitatea a fost trunchiat prezentată. Sub acest aspect, nu prezintă importanță momentul la care părțile au dobândit ele însele dreptul de proprietate, ci momentul la care au fost deschise cărțile funciare aferente terenurilor în discuție şi efectuate primele măsurători  în plan stereo 70. Or, în realitate, terenul aflat în proprietatea pârâtei a fost cel dintâi intabulat – și, deci, măsurătorile aferente acestei cărți funciare sunt cele care au prioritate sub aspectul aparenței de drept.

Nu în ultimul rând, am arătat că o suspendare a lucrărilor până la soluționarea acțiunii de fond – având ca obiect grănițuire, revendicare, precum și diverse operațiuni de carte funciară – ar fi adus vădite atingeri fondului dreptului de proprietate al societății pârâte. În concret, dată fiind judecarea anevoioasă a unei asemenea acțiuni, suspendarea lucrărilor ar fi ajuns să lipsească în concret societatea pârâtă de dreptul de a exploata terenul, întrucât termenul de expirare al autorizației de construire și a permisului de exploatare risca să fie cu mult depășit.

Deși nu cunoaștem la acest moment motivarea instanței, putem spune fără teama de a greși că cel puțin unul dintre argumentele de mai sus a fost apreciat ca fiind întemeiat. Condițiile ordonanței președințiale, așadar, nu au fost îndeplinite în acest caz, motiv pentru care lucrările vor putea continua cel puțin până la momentul la care acțiunea în fond va fi soluționată și instanța va tranșa cu privire la cele două drepturi de proprietate.

Societatea pârâtă a fost reprezentată de o echipă de avocaţi din cadrul SCA Chiriţă şi Asociaţii, formată din Anamaria Bota, Cosmina Şeulean şi Raluca Colcieri.

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *