Monitorizarea electronică a persoanelor în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale.

În cursul zilei de 18.05.2021 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică a persoanelor în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale.

Una dintre măsurile implementate va fi utilizarea Sistemul informatic de monitorizare electronică (SIME) în scopul monitorizării electronice:  

a) a inculpatului cu ocazia executării măsurilor preventive a controlului judiciar, a controlului judiciar pe cauţiune respectiv a arestului la domiciliu în condiţiile Codului de procedură penală, în situaţia în care acestuia i-a fost impusă o atare obligaţie;

b) pentru aplicarea ordinului de protecţie provizoriu şi a ordinului de protecţie în condiţiile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice;

c) pentru aplicarea ordinului european de protecţie în cazul în care România este stat emitent, potrivit Legii nr.151/2016 privind ordinul european de protecţie;

d) pentru supravegherea la distanţă, potrivit Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Potrivit noii reglementări, încălcarea de către persoana aflată în arest la domiciliu a obligaţiei de a nu părăsi imobilul ori nerespectarea de către aceasta a itinerarului sau a condiţiilor de deplasare va constitui infracțiunea de evadare, urmând a se aplica regulile privind concursul de infracțiuni.

Atunci când, cu rea-credinţă, inculpatul încalcă obligaţia de a nu părăsi imobilul ori nu respectă itinerarul sau condiţiile de deplasare, stabilite potrivit legii, organul de supraveghere are dreptul de a-l prinde pe inculpat şi de a-l prezenta de îndată procurorului, în cursul urmăririi penale, judecătorului de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţei de judecată, în cursul judecăţii.

În cazul generării unei alerte, în scopul verificării respectării obligaţiilor ce revin persoanei supravegheate, organul de supraveghere, precum şi organul judiciar care a impus obligaţia de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere au acces la datele de localizare din SIME.

SIME va deveni operațional cel mai târziu la data de 1 martie 2022. Într-o primă etapă, monitorizarea electronică se va aplica în sistem pilot, pentru cazurile de violență domestică în care a fost emis un ordin de protecție.

avocat Claudiu Beinşan

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *