Înlocuirea lichidatorului judiciar la cererea creditorului minoritar.

Echipa Chiriță și Asociații a obținut o soluție inedită în materia insolvenței. Astfel, s-a dispus înlocuirea lichidatorului judiciar al debitoarei falite la cererea unui creditor minoritar, care a învederat judecătorului-sindic neregulile observate în modul în care practicianul a condus procedura.

Reamintim faptul că, potrivit art. 57 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic îl poate înlocui pe administratorul judiciar/lichidatorul judiciar pentru motive temeinice numai din oficiu sau ca urmare a adoptării unei hotărâri a adunării creditorilor în acest sens, cu votul a mai mult de 50% din valoarea totală a creanțelor cu drept de vot.

În același sens, sub imperiul vechii reglementări, calitatea procesuală activă pentru cererea de înlocuire a administratorului judiciar/lichidatorului judiciar era recunoscută numai comitetului creditorilor, măsura putând fi dispusă și din oficiu de către judecătorul sindic.

În cauza de față, judecătorul sindic și-a însușit cererea creditorului minoritar în virtutea argumentelor expuse de avocații noștri, dispunând înlocuirea lichidatorului judiciar chiar dacă demersul nu a fost inițiat din oficiu sau de către adunarea creditorilor. Soluția certifică faptul că, deși nu deține calitate procesuală activă pentru a solicita înlocuirea lichidatorului judiciar, orice participant la procedură poate sesiza judecătorul-sindic în privința nelegalității actelor practicianului, solicitând instanței ca din oficiu să dispună măsura înlocuirii. Considerăm că această interpretare jurisprudențială este judicioasă și în spiritul legii, având în vedere interesul concursual al procedurii.

Asistarea și reprezentarea creditorului minoritar în instanță s-au realizat de către Av. Anamaria Bota și Av. Alexandra-Daria Beudean din cadrul SCA Chiriță și Asociații.

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *