Indemnizaţiile de 10.000 lei/lună pentru medicii veterinari. Între OG nr. 42/2004 şi OUG nr. 117/2020.

Indemnizaţiile de 10.000 lei/lună pentru medicii veterinari au fost prevăzute începând cu data de 16.12.2019, când a intrat în vigoare Legea nr. 236/2019 pentru modificarea şi completarea art. 15 din OG nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

Conform expunerii de motive a Legii nr. 236/2019, contractarea activităţilor sanitar veterinare s-a realizat şi se realizează şi în prezent de entităţi private pentru asistenţă medicală veterinară, cărora ANSVSA şi DSVSA le impun condiţii obligatorii, însă pentru care medicii veterinari nu sunt remuneraţi. Printre aceste condiţii se numără: transportul probelor, ridicarea produselor şi tipizatelor necesare, formarea profesională aferentă activităţilor contractate, consilierea proprietarilor de animale în vederea comunicării informaţiilor privind lanţul alimentar, efectuarea catagrafiei animalelor în situaţii de urgenţă, participarea la şedinţe de instruire, eliberarea de certificate animalelor sacrificate ş.a. Astfel, se afirmă existenţa unui conflict economic care încalcă principiile certificării prevăzute de Directiva 96/93/CE din 17.12.1996 privind certificarea animalelor și a produselor animaliere.

Din analiza succintă a aspectelor de mai sus, rezultă că Legea nr. 236/2019 a încercat remedierea de urgenţă a acestor aspecte, tocmai pentru a asigura respectarea normelor europene şi pentru a se asigura supravegherea epidemiologică integrală a teritoriilor de către medicii veterinari.

Totodată, pentru înlăturarea problemei suportării costurilor aferente unor activităţi obligatorii de către particulari, una dintre principalele modificări cuprinse în această lege a fost dată de introducerea dreptului medicilor veterinari de a obţine o indemnizaţie de 10.000 lei lunar, care să fie acordată în raport de îndeplinirea unor condi’ii de fond de către medicii veterinari, prevăzute în OG nr. 42/2004 în forma modificată de intrarea în vigoare a Legii nr. 236/2019.

Dreptul de a primi această indemnizaţie este condiţionat potrivit art. IV din această Lege raportat la art. 15 alin. (2) din OG nr. 42/2004, în principal, de existenţa unui contract de concesiune (sau de prestari servicii în reglementarea anterioară) pentru „efectuarea în exploataţiile nonprofesionale a unor activităţi sanitar-veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale”.

Totodată, art. IV din Legea nr. 236/2019 stabileşte că vor primi lunar pentru fiecare contract suma de 10.000 lei din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor beneficiarii contractelor de concesiune şi/sau de prestări servicii încheiate anterior datei de 16.12.2019 – data intrării în vigoare a Legii nr. 236/2020 – în măsura în care realizează activităţile stipulate la art. 15 alin. (2) din OG nr. 42/2004.

Din cuprinsul art. 15 alin. (7) al OG nr. 42/2004 reiese că pentru a fi acordată indemnizaţia de 10.000 lei, medicul veterinar trebuie să asigure un program zilnic de 8 ore, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică.

Aceleaşi dispoziţii stabilesc scopul respectiv activităţile concrete pentru care se acordă indemnizaţia şi anume: „pentru transportul probelor, ridicarea produselor şi tipizatelor necesare, instruirea şi formarea profesională aferentă activităţilor contractate, consilierea proprietarilor de animale în vederea comunicării informaţiilor privind lanţul alimentar, bunăstarea şi condiţiile de biosecuritate, efectuarea catagrafiei animalelor în situaţii de urgenţă, precum şi pentru inspecţia şi certificarea animalelor destinate sacrificării.”

Cu alte cuvinte, în măsura în care există contract de concesiune/prestări servicii care se află în curs de derulare în scopurile arătate, se asigură un program de 8 ore zilnic în zilele lucrătoare şi se realizează activităţile stabilite la art. 15 alin. (7) teza a II-a din OG nr. 42/2004, beneficiarul contractului de concesiune este îndreptăţit să primească indemnizaţia de 10.000 lei/lună.

Astfel, conform art. 15 alin. (7) din OG nr. 42/2004, cuantumul indemnizaţiei este suportat din bugetul ANSVSA care va face alocarea bugetară către DSVSA. Potrivit art. 10 alin. (4) şi (6) din Regulamentul de Funcţionare al ANSVSA, „Preşedintele A.N.S.V.S.A. coordonează activitatea unităţilor din subordine şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de ordonator principal de credite”, „Preşedintele A.N.S.V.S.A. îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator principal de credite”.

În 22.07.2020 a intrat în vigoare OUG nr. 117/2020 care prevedea modalitatea de decontare a indemnizaţiilor pentru medicii veterinari şi o reiterare a condiţiilor în care aceasta se acordă.

Optica comună a Direcţiilor Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Animalelor şi a Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Animalelor a fost stabilită în sensul de a recunoaşte dreptul medicilor veterinari de a primi indemnizaţia doar începând cu luna august respectiv septembrie, în unele cazuri.

Medicii veterinari au acţionat în instanţă pentru obţinerea drepturilor lor, respectiv a indemnizaţiilor aferente lunilor ianuarie – iulie (inclusiv).

Până în prezent, practica instanţelor este împărţită. Unele instanţe consideră că dreptul medicilor veterinari există începând cu luna august 2020, iar altele apreciază că dreptul de a primi indemnizaţia a existat începând cu luna ianuarie 2020, indiferent de intrarea în vigoare a normelor metodologice.

Această ultimă optică a fost îmbrăţişată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud şi Curtea de Apel Cluj într-o serie de hotărâri.

Până la momentul de faţă, am identificat ca niciunul dintre recursurile înregistrate pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nu a fost soluţionat definitiv pentru a avea o hotărâre de referinţă în domeniu. Cu toate acestea, din punctul nostru de vedere lucrurile sunt clare. Dispoziţiile Legii nr. 236/2019 sunt în vigoare începând din 19.12.2019 şi produc efecte începând cu această dată. La fel şi OUG nr. 117/2020 produce efecte exclusiv de la data intrării sale în vigoare, adică începând cu 22.07.2020. Intrarea în vigoare a OUG nr. 117/2020 nu poate afecta dreptul medicilor veterinari de a primi indemnizaţiile aferente lunilor ianuarie – iulie. În caz contrar ar fi afectate dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Constituţia României, potrivit cărora Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile. Cum OUG nr. 117/2020 nu este nici lege penală şi nici lege contravenţională mai favorabilă, nu poate afecta efectivitatea Legii nr. 236/2019.

avocat Oana Lup

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *