Tapasztalat

Tapasztalat


A Chiriţă şi asociaţii társaság több mint 700 ügyfél számára biztosított jogi segítségnyújtást és tanácsadást, a bíróságon vagy bűnügyi nyomozószerveknél folyamatban lévő több mint 1000 jogvitában. Ugyanakkor, ügyvédi társaságunk több mint 100 kereskedelmi társaság, természetes személy, egyesület vagy egyéb szervezet számára nyújtott jogi tanácsadást, úgy az egyszeri projektek esetén mint állandó jellegű tanácsadás formájában is.

Jogi tanácsadás szempontjából társaságunk az informatika, gyógyszeripar, egészségügyi intézmények, építkezési munkálatok, állattenyésztés, nemzetközi fuvarozások, stb területén biztosított állandó jellegű jogi tanácsadást román vagy külföldi vállalatok számára.

A jogvitákban, polgári vagy kereskedelmi peres eljárásokban amelyekben képviseltük ügyfeleinket, sikerült elérnünk azt, hogy egy bank kártérítést fizessen, bizonyos európai projektek finanszírozásához kapcsolódó egyes kötelezettségek megszegése következményeként; indok hiánya miatt egy vitás jogátruházó szerződés érvénytelenítése; állítólagos adóbűncselekmény miatt egy rádióállomásnak kiszabott adómegállapítási határozat érvénytelenítése; adóbűncselekmény miatt ÁFA kód érvénytelenítésére irányuló határozat visszavonása; fizetésképtelenségi eljárásban hamis dokumentumok megsemmisítése stb.

A büntetőeljárásokban a leggyakoribb bűncselekmények, amelyek olyan büntetőjogi ügyiratok tárgyát képezik amelyekben ügyvédi minőségben részt vettünk, a gazdasági bűncselekmények (adócsalás, pénzmosás, sikkasztás, kereskedelmi társaságok törvényeibe ütköző bűncslekmények, informatikai bűncselekmények, stb), de specializált területeken elkövetett bűncslekmények is, mint például, a vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmények, földgáz okozta robbanásokon alapuló bűncselekmények, gyógyszerkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekmények, szerencsejáték-iparral kapcsolatos bűncselekmények, politikai választásokkal kapcsolatos bűncselekmények stb.

Ügyfeleink számára fontos, kedvező határozatokat kaptunk a büntetőbíróságtól, számos ügyiratban: A Legfelső Semmítő- és Ítélőszék megerősítette a kolozsvári Fellebbviteli Bíróság azon ügyiratra vonatkozó elbírálását, amely az Országos Korrupcióellenes Igazgatósághoz került visszatérítésre a bírókat hatalommal való visszaéléssel és hivatali visszaéléssel vádló  vádirat szabálytalanságai miatt; a Fehér megyei Fellebbviteli Bíróság megerősítette a hivatali visszaélésre irányuló felmentés elbírálását, amellyel banki tisztviselőket vádoltak, mivel a cselekedetet nem írta elő a büntető törvény; a kolozsvári Fellebbviteli Bíróság elrendelte egy kábítószerkereskedelemmel vádolt személy felmentését, mivel a cselekedetet az állam képviselői idézték elő; a Legfelső Semmítő- és Ítélőszék elrendelte bizonyos, eredetileg az interneten közzétett megjegyzések révén történő zsarolás miatt elítélt ügyvédek felmentését; a Legfelső Semmítő- és Ítélőszék elrendelte a bukaresti Fellebbviteli Bíróság ítéletének érvénytelenítését és az ügy újratárgyalását az ügyiratok véletlenszerű szétosztására vonatkozó szabályok megsértése miatt; a kolozsvári Fellebbviteli Bíróság két egymást követő alkalommal elrendelte a kolozsvári Törvényszék egyik ítéletének érvénytelenítését és az újratárgyalásra való visszautalást az ítélet meg nem indokolása miatt; a brassói Fellebbviteli Bíróság elrendelte más ügyiratokban kezelt bizonyítási eszközök kizárását, a vádlott védelemhez való jogának megsértése miatt stb.

Az EJEB előtti eljárások keretén belül kedvező határozatokat kaptunk, a tisztességes eljáráshoz való jog megsértésére vonatkozó ügyekben, egy kereskedelmi társaság nyilvános megidézése miatt; a tisztességes eljáráshoz való jog megsértése, egy személy elítélése miatt, anélkül, hogy az adott személyt meghallgatta volna az a bíróság amely elítélte; a családi élethez való jog megsértése, azáltal, hogy egy fogva tartott személynek megtagadták az engedélyt, hogy részt vegyen a házastársa temetésén stb.