Munkajog

Munkajog

A ”Chiriță și asociații” ügyvédi társaság jogi tanácsadást és bíróság előtti képviseletet biztosít a munkajog területén, úgy a munkáltató mint a munkavállaló számára.

Szakértelmünk teljes mértékben kiterjed a munkaviszonyokból eredő kötelezettségekkel kapcsolatos jogi problémákra. A jogi tanácsadás magába foglalja az egyéni munkaszerződések és kiegészítő okiratok szerkesztésére, megkötésére és felbontására vonatkozó szempontokat, a különleges kikötések szerkesztését (titoktartás, versenytilalom, szakmai továbbképzés, mobilitás), fegyelmi eljárás keretén belül nyújtott segítséget, értesítéseket, tranzakciókat.

Ugyanakkor a jogi tanácsadás a belső szabályzatok elkészítésében, segítségnyújtásban, működési és szervezési szabályzatok elkészítésében, a munkavállalók képviselőinek kiválasztására irányuló eljárásban való segítségnyújtásban, a munkáltató és szakszervezetek közötti konfliktusokkal kapcsolatos jogi szempontokban, a kollektív munkaszerződések szerkesztésében és megtárgyalásában konkretizálódik, illetve a munkajog egyéb fontos szempontjai terén, mint például, csoportos létszámcsökkentés, munkabalesetek, vállalati transzferek, áthelyezések, kiküldetések, valamint egy vállalat keretén belüli humán erőforrás kezelése is.

A ”Chiriță și asociații” társaság ügyvédjei megtalálják a román jog optimális módszereit, amelyek alkalmasak arra, hogy reprodukálják a külföldi jogszabályok mechanizmusait a Romániában létesített multinacionális vállalatok leányvállalatai számára.