Korporációk és fizetésképtelenség

Korporációk és fizetésképtelenség

Társaságunk számos kereskedelmi társaságot, multinacionális sőt nemzetközi vállalatot sorolhat kiemelkedő sikerei közé. Követekzésképpen, az évek során társaságunk bármilyen korporációs jellegű jogi kérdésben nyújtott jogi tanácsadást, mint például, tárgyalások, tranzakciók, köz-és magánbeszerzések.

Szolgáltatásaink ezen a területen kiterjednek úgy a társasági dokumentumok vagy szerződések (munka kivitelezése, vállalkozás, szolgáltatások nyújtása, stb.) szerkesztésének formájában megvalósított jogi tanácsadásra, mint, az ügyfelek harmadik személyekkel fennálló jogviszonyaiból született különböző kereskedelmi jogviták keretén belül az ügyfeleink érdekeinek képviseletére.

Ugyanakkor, tevékenységünk kiterjed a jogi tanácsadás nyújtására olyan esetekben is amelyek a versenyképességhez kapcsolódó kérdésekre vonatkoznak, jogi audit megvalósításával, úgy a Versenytanács által kiszabott esteleges szankciók megelőzése érdekében, mint a szankciók kiszabását követően, a szankciót elrendelő határozatok fellebbezési szakaszában a bíróság előtt történő képviselettel.

Ami a fizetesképtelenségi eljárásokat és csődeljárásokat illeti, társaságunk kiemelkedő eredmények elérését mondhatja magáénak a hitelezők érdekeinek támogatásában és az adós társaságok számára nyújtott támogatásban is, amelyek a versenyképességi eljárásokban nyújtott állandó jellegű segítség révén kerülnek megvalósításra.

A fizetesképtelenségi eljárások és a csődeljárások területén tevékenységünk úgy a jogi dokumentumok szerkesztésében, eljárási pozíciókba, fellebbezésekben, átszervezési tervekben, stb. konkretizálódik, mint a hitelezők jegyzékében beírt követelések szerint a követelések visszaszerzése érdekében történő eljárásokban, a hitelezők számára nyújtott jogi segítségben.

A fizetésképtelenség területén szakértelmünk egyránt kiterjed a jogi személyek fizetésképtelenségére és a magán személyek fizetésképtelenségére.