Jogi tanácsadás

Jogi tanácsadás

Kétségtelenül, bármely szervezetnek, legyen az természetes személy vagy cég, alkalmanként vagy állandó jelleggel szüksége van a jogi segítségnyújtás vagy ügyvéd által biztosított jogi tanácsadás különböző formáira.

A jogi tanácsadás megvalósulhat az egyes szerződések vagy jogi okiratok (úgy mint, szabályzatok, megállapodások, jegyzőkönyvek, stb.) elkészítése, széljegyzettel történő ellátása vagy ezen szerződésekre irányuló tárgyalások révén és egyes jogalkotási jelentések formájában egyaránt, amelyeknek célja az olyan jogi problémákra vonatkozó tájékoztatás amelyekkel az ügyfél szembesül, attól függetlenül, hogy pénzügyi, adminisztratív problémáról vagy mindennapi helyzetről van szó, amely jogi fogalmak bevonását teszik szükségessé.

Jelenleg a SCA Chiriţă şi Asociaţii társaság, rendkívül nagy számú vállalatnak nyújt állandó jellegű jogi tanácsadást és ennek köszönhetően a társaság kiterjedt gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, ezért lehetőségében áll, hogy biztosítsa az olyan típusú helyzetek megoldását, amelyekkel az ügyfél szembesül.

Ügyvédeink rendelkeznek mindazon eszközökkel amelyek elengedhetetlenek bármely társaság jelenlegi tevékenységére irányuló segítségnyújtáshoz vagy due dilligence jelentések elkészítéséhez, az off-shore vállalatok területén történő segítségnyújtáshoz vagy jogi tanácsadáshoz, illetve egyéb, kevésbé szokványos tevékenységekhez.

A jogi tanácsadás történhet alkalmanként, ügyfeleink konkrét projektreire öszpontosítva, vagy lehet állandó jellegű is.