Büntetőjog

Büntetőjog

Ügyvédi társaságunk jogi segítséget nyújt a büntetőeljárásokban magánszemélyek és jogi személyek számára, attól függetlenül, hogy milyen minőségben szerepel az ügyiratban, vagyis, gyanusított, vádlott, polgári jogi felelősséggel tartozó fél, károsult vagy magánfél.

Társaságunk alapításától kezdődően napjainkig, tevékenységünk körében, különböző komplexitású ügyiratokban képviseltük ügyfeleink érdekeit, amelyeknek tárgya a Büntető Törvénykönyv által előírt bűncselekmények, illetve speciális törvények amelyek közül megemlítjük, amint következik, a korrupció megelőzéséről, feltárásáról és megbüntetéséről szóló 78/2000. számú Törvényt, az adócsalás elleni küzdelemről és ennek megelőzéséről szóló 241/2005. számú Törvényt, a pénzmosás megelőzéséről és szankcionálásáról szóló  656/2002. számú Törvényt, a Vámtörvényről szóló 86/2006. számú Törvényt, a tiltott kábítószer-fogyasztás és kábítószer- kereskedelem elleni küzdelemről szóló 143/2000. számú Törvényt, a közúti forgalomról szóló 195/2002. számú Sürgősségi Kormányrendeletet, stb.

Társaságunk kazuisztikája tartalmaz úgy hanyagságból elkövetett bűncselekményeket mint szándékos bűncselekményeket, amelyek többé vagy kevésbé specializált működési módszerrel kerültek elkövetésre és a fehérgalléros bűnözésre vonatkoznak, robbanás vagy tűz által okozott károk, csempészet, vasúti közlekedés és biztonság, orvosi műhibák, stb.

Megalapozott tapasztalatunknak köszönhetően, csapatunk felkészült a speciális szolgáltatások európai szinten történő nyújtására, az ország bármely ügyészsége és bírósága előtt, akár egyidejűleg is, ha a szükség megkívánja.

Konkrét tevékenységünk magába foglalja a teljes körű jogi eljárásokat, a védelmi stratégia kialakításával kezdődően a specifikus dokumentumok szerkesztéséig: panaszok, kérelmek, beadványok, kifogások, valamint ezek alátámasztása a bírósági szervek előtt.

A jogi segítségnyújtás kiterjed a büntetőeljárás minden egyes szakaszára, a bünűgyi nyomozástól az érdemi döntésig, rendes és rendkívüli fellebbezési és végrehajtási eljárásokban, beleértvén az olyan eljárásokat is amelyek megelőző intézkedéseket vonnak maguk után, mint például, előzetes letartóztatás vagy házi őrizet, bírói felügyelet vagy óvintézkedések, valamint lefoglalás, letiltás.

Ugyanakkor, széleskörű gyakorlattal rendelkezünk az Alkotmánybíróság megkeresésében, a  jogszabályok szövegének alkotmányellenességére irányuló kifogásokra vonatkozóan, a Legfelsőbb Ítélő és Semmítőszék megkeresésében, jogi kérdések megoldása érdekében az előzetes döntéshozatalokra vonatkozóan, az Európai Unió Bíróságának megkeresésében, az előzetes döntéshozatalokra vonatkozóan, és az Emberi Jogok Európai Bíróságának megkeresésében, az Egyezmény által eéőírt alapvető jogok és szabadságok megsértése esetében.