Curtea Europeană a Drepturilor Omului. O nouă strategie pentru soluţionarea mai eficientă a cauzelor.

În 17 martie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a emis un comunicat prin care informează că soluţionarea cererilor formulate în faţa sa vor urma o nouă strategie, în sensul că va fi pusă în aplicare o abordare axată pe soluţionarea cu prioritate a cauzelor care au un impact important.

Curtea urmăreşte să clasifice cauzele în 7 categorii, de la cele mai urgente la cele mai puţin urgente sau importante, primele categorii urmând a fi soluţionate prin hotărâri sau decizii luate de Marea Cameră sau Camerele de 7 judecători, iar în schimb cazurile care privesc probleme repetitive ori vădit inadmisibile vor fi soluţionate cu celeritate prin folosirea unui filtru de lucru pus în aplicare.

 Clasificarea va fi făcută pe baza următoarelor criterii:

  • Soluţionarea cauzei va putea conduce la o modificare sau clarificare a legislaţiei sau practicii internaţionale sau interne a statului membru;
  • Cazul priveşte probleme morale sau sociale actuale;
  • Cazul priveşte probleme semnificative din perspectiva drepturilor omului.

Potrivit comunicării oficiale, în măsura în care Curtea va stabili că aceste criterii sunt întrunite va analiza şi situaţia în care cauza a avut un impact mediatic semnificativ sau atinge probleme politice sensibile.

Curtea Europeană a transmis şi principalele obiective de atins, respectiv în principal se urmăreşte ca strategia să asigure soluţionarea cu prioritate a cauzelor care prezintă un interes major la nivel european sau intern. Desigur, se urmăreşte asigurarea unui echilibru prin standardizarea procesării cazurilor care nu se încadrează în primele categorii de interes, acestea urmând a fi soluţionat în comitetele de 3 judecători, cu aplicarea politicii existente.

Scopul noii strategii este de a se asigura că succesul Curţii va fi cuantificat nu doar în termeni numerici şi anume, în raport de numărul de cauze vădit inadmisibile soluţionate într-o anumită perioadă dată, dar mai ales în raport de soluţionarea acelor cauze care presupun chestiuni juridice esenţiale, cu relevanţă majoră pentru statul în cauză şi pentru sistemul Convenţie în general. Pe această cale, strategia va contribui într-un mod semnificativ la garanţia că instanţa europeană rămâne „O Curte care contează” („Une Cour qui compte”).

One Comment
  1. De ceva timp nu poate fi descărcat formularul de sesizare la CEDO. Asta da eficiență pentru supraîncărcarea Curții.

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *