Curtea de Apel Cluj constată încetarea de drept a unui sechestru penal după intrarea în vigoare a Legii nr. 6/2021

Printr-o hotărâre din 12 aprilie 2021, Curtea de Apel a soluţionat favorabil pentru clientul nostru o contestaţie împotriva unei încheieri a Tribunalului Maramureş de verificare a măsurii sechestrului asigurător şi a constatat că aceasta încetase de drept.

Printr-o ordonanţă din 2018 a DNA, se instituise măsura sechestrului împotriva lui CC, acuzat de comiterea unor infracţiuni de corupţie pentru care luarea măsurii sechestrului era obligatorie potrivit legii. Tot în 2018, s-a dispus trimiterea în judecată a dlui. CC.

În 23 februarie 2021, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Maramureş a respins cererile şi excepţiile formulate şi a dispus începerea judecăţii.

La 28 februarie 2021, a intrat în vigoare Legea nr. 6/2021, care obligă autorităţile judiciare la verificarea periodică a măsurii sechestrului.

În iulie 2021, un complet de cameră preliminară a Curţii de Apel Cluj admite o parte din excepţiile formulate şi dispune remedierea rechizitoriului. După remediere, în septembrie 2021, Curtea de Apel Cluj dispune începerea judecăţii.

În tot acest interval de timp, nu se verifică măsura sechestrului de către niciuna dintre instanţe. La 8 februarie 2021, din oficiu Tribunalul Maramureş verifică măsura asiguratorie şi decide menţinerea acesteia.

În contestaţie, dincolo de anumite motive de fond, am susţinut că măsura a încetat de drept, prin expirarea termenului maxim stabilit de lege în care putea fi verificată. În opinia noastră, termenele stabilite prin lege – 6 luni în cursul urmăririi penale, respectiv 1 an în cursul judecăţii – nu curg de la data intrării în vigoare a legii care le instituie – 28 februarie 2021. În lipsa unor norme legale tranzitorii, legea este de imediată aplicare, astfel că obligaţia de verifica măsurile asigurătorii a căror legalitate nu fusese stabilită în termenele legale era obligatoriu imediat după intrarea în vigoare a Legii 6/2021. În plus, din punctul nostru de vedere, cât timp de abia la finele camerei preliminare se dispune începerea judecăţii, termenul legal de verificare a măsurii sechestrului în cameră preliminară este de 6 luni.

Aceste raţionamente expuse foarte pe scurt mai sus au fost îmbrățișate de Curtea de Apel Cluj, în complet de divergenţă, care a constatat că sechestrul a încetat de drept. Hotărârea este, din câte cunoaştem, o premieră sub aspectul chestiunile supuse discuţiei.

Apărarea dlui. CC a fost asigurată de o echipă de avocaţi formată din Cosmin Bulea, Claudiu Beinşan, Ştefan Alexandru şi Radu Chiriţă, în colaborare cu cabinetului dlui. Alexandru Rîşniţă.

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *