Contestaţie la executare. Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită a contractului de credit bancar.

Printr-o hotărâre a Judecătoriei Cluj – Napoca s-a admis contestaţia la executare formulată, instanţa dispunând anularea actelor de executare silită întocmite în dosarul execuţional.

Pentru a decide astfel, instanţa a reţinut că la data de 04.06.2008 contestatorul a semnat un contract de credit, privind acordarea unui împrumut în valoare de 28.000 lei pe o durtă de 10 ani. Ca urmare a imposibilităţii contestatorului de a achita ratele de credit la scadeţă, creditorul a declarat creditul scadent anticipat, substituindu-şi un terţ în contractul de credit bancar, respectiv intimatul din prezentul litigiu.

Instanţa a reţinut că dreptul de a obţine executarea silită a sumei reprezentând ratele de credit scadente s-a născut la data de 30.03.2009, respectiv data la care intimatul a achitat către creditoare ratele de credit declarate scadente anticipat. Prin urmare, neintervenind nicio cauză de suspendare sau de întrerupere, ci termenul de prescripţie a curs neîntrerupt, raportat la prev. Art. 707 alin. (1) C.proc.civ., instanţa a constatat că a intervenit prescripţia dreptului intimatului de a cere executarea silită.

Mai mult, instanţa a reţinut că executarea silită efectuată în dosarul execuţional este lovită de nulitate, în raport de prevederile art. 667 alin. (1) C.proc.civ., întrucât comunicarea actelor de executare silită către contestator s-a efectuat la o adresă pe care acesta nu o mai deţine din anul 2009.

Pe cale de consecinţă, în lipsa caracterului executoriu al titlului intimatului, dar şi a nerespectării prev. art. 667, alin. 1 C.pr.civ., executarea silită demarată este nelegală, sens în care, în temeiul prev. art. 712 şi urm. C.pr.civ., instanţa a dispus admiterea contestaţiei la executare şi  anularea actelor de executare silită întocmite în dosarul execuţional.

Contestatorul a fost asistat în cauză de o echipă de avocaţi din cadrul SCA Chiriţă şi asociaţii.