Cerinţe prudenţiale privind combaterea spălării banilor

Cerinţe prudenţiale privind combaterea spălării banilor

Noua lege privind spălarea banilor induce necesitatea consultanţei juridice specializate în materie. Legea nr. 129/2019 a impus o serie de obligaţii în sarcina profesioniştilor care au dobândit calitatea de entităţi raportoare şi, totodată, sancţiuni financiare considerabil în cazul nerespectării lor. Firma noastră oferă servicii de consultanţă pentru conformarea la noile cerinţe prudenţiale din legea privind spălarea banilor cu privire la măsurile aplicabile în materie de cunoaştere a clientelei, raportare, păstrarea evidenţelor primare şi operative, persoana desemnată şi/sau ofiţerul de conformitate, accesul personalului la documente, furnizare a datelor şi informaţiilor autorităţilor competente, control intern, evaluarea şi gestionarea riscurilor, managementul de conformitate şi comunicare, protecţie a personalului propriu, instruirea şi evaluarea periodică a angajaţilor.

Prin intermediul avocaţilor societăţii noastre care dispun de cunoştinţe teoretice şi practice aprofundate în asistarea clienţilor în acest domeniu asigurăm:

  • realizarea auditului extern în vederea identificării şi înţelegerii riscurilor de spălare de bani şi finanţare a terorismului în funcţie de specificul activităţii economice desfăşurate de client;
  • conceperea şi implementarea particularizată a normelor, politicilor, procedurilor şi mecanismelor preveniri sau atenuării riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului;
  • consiliere în etapa de monitorizare a tranzacţiilor suspecte,
  • consiliere în etapa de control şi evaluare a măsurilor luate de societate;
  • asistenţă la instruirea personalului propriu;
  • asistenţă în cazul unui control din partea organelor abilitate ale statului;
  • alte servicii de consiliere în situaţii punctuale.

Mai multe detalii despre aceste servicii găsiţi la www.legespalare.ro