Real estate

Real estate

Firma noastră reprezintă clienţi semnificativi, care dezvoltă între cele mai importante proiecte imobiliare din Cluj, pentru toate aspectele juridice care ţin de activitatea lor, de la eventualele litigii de urbanism şi până la eventuale litigii legate de transferul proprietăţii. Asigurăm de asemenea consultanţă de real estate privitoare la încheierea contractelor necesare dezvoltării unor ansambluri imobiliare, verificarea situaţiei juridice a bunurilor etc.