Medicină și farma

Medicină și farma

Avocaţii din cadrul SCA Chiriță și asociații au dovedit un profesionalism ridicat în serviciile de consultanţă acordate diverselor entităţi în domeniul de nişă medicină şi farma.

Serviciile pe care le oferim se referă în special la redactarea de contracte specifice acestor materii, precum cele încheiate cu furnizorii de medicamente, acorduri sau protocoale, redactarea de contracte de achiziţie fond de comerţ a unor farmacii, acordarea de consultanță juridică privind interpretarea și aplicarea legislației din aceste domenii în situații specifice, dar şi la servicii de asistare a pacienţilor în domeniul culpei medicale, prin găsirea celor mai bune strategii în vederea respectării și valorificării drepturilor, redactatea unor plângeri, asistare şi reprezentare în faţa Colegiului Medicilor, sau a Caselor Naţionale de Sănătate.

De asemenea, societatea noastră s-a confruntat cu multiple situaţii în care s-a pus problema unor ingerinţe din partea autorităţilor publice sau a statului, în dreptul la sănătate şi dreptul la viaţă al clienților. În aceste ipoteze, societatea noastră oferă consultanţă juridică sub forma redactării unor acţiuni sau plângeri pentru protecţia acestor drepturi.

Am reprezentat clienţi care au solicitat autorităţilor eliberarea unor medicamente încă neaprobate în România, care au solicitat administrarea unor tratamente refuzate din motive birocratice etc.