GDPR

GDPR

Societatea noastră oferă toată gama de servicii juridice în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal (GDPR). Oferim atât servicii de auditare a clienţilor din perspectiva necesităţii implementării unor prevederi din GDPR, cât şi servicii de implementare a prevederilor Regulamentului, de redactare sau modificare a actelor juridice necesare începând cu termenii şi condiţii de utilizare a unor site-uri Internet şi până la modificare contractelor ori a altor documente juridice. De asemenea, asigurăm consultanţă post-implementare atât prin servicii de DPO externalizat, cât cu titlu punctual. Mai multe detalii legate de serviciile oferite găsiţi la www.gdpr-cluj.ro.

În cazul în care este necesar, asigurăm reprezentarea clienţilor în faţa Autorităţii Naţionale de Protecţia a Datelor cu Caracter Personal sau în litigiile din faţa instanţelor de judecată bazate pe GDPR.

Practica noastră semnificativă în domeniu include auditarea şi implementarea a Regulamentului privind protecţia datelor în cadrul unui primăriei şi a tuturor serviciilor publice municipale a unei localităţi cu peste 200.000 locuitori; în cadrul unui barou cu peste 1.000 avocaţi şi a unei filiale a Casei de asigurări a avocaţilor; auditarea şi implementarea GDPR în cadrul a peste 50 de societăţi comerciale din domenii precum IT, jocuri de noroc, vânzări autoturisme, comerţ online, servicii online, clinici medicale, producţie industrială, producţie alimentară etc.