GDPR

GDPR

Societatea noastră oferă toată gama de servicii juridice în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal (GDPR). Oferim atât servicii de auditare a clienţilor din perspectiva necesităţii implementării unor prevederi din GDPR, cât şi servicii de implementare a prevederilor Regulamentului, de redactare sau modificare a actelor juridice necesare începând cu termenii şi condiţii de utilizare a unor site-uri Internet şi până la modificare contractelor ori a altor documente juridice. De asemenea, asigurăm consultanţă post-implementare atât prin servicii de DPO externalizat, cât cu titlu punctual. Mai multe detalii legate de serviciile oferite găsiţi la www.gdpr-cluj.ro.

În cazul în care este necesar, asigurăm reprezentarea clienţilor în faţa Autorităţii Naţionale de Protecţia a Datelor cu Caracter Personal sau în litigiile din faţa instanţelor de judecată bazate pe GDPR.

Practica noastră semnificativă în domeniu include auditarea şi implementarea a Regulamentului privind protecţia datelor în cadrul unui primăriei şi a tuturor serviciilor publice municipale a unei localităţi cu peste 200.000 locuitori; în cadrul unui barou cu peste 1.000 avocaţi şi a unei filiale a Casei de asigurări a avocaţilor; auditarea şi implementarea GDPR în cadrul a peste 50 de societăţi comerciale din domenii precum IT, jocuri de noroc, vânzări autoturisme, comerţ online, servicii online, clinici medicale, producţie industrială, producţie alimentară etc.

În acest domeniu, oferim şi consultanţă juridică online.