Dreptul muncii şi asigurări sociale

Dreptul muncii şi asigurări sociale

Societatea de avocatură Chiriță și asociații din Cluj Napoca oferă atât pentru angajator cât și pentru salariat, consultanță juridică și reprezentare în fața instanțelor judecătorești în domeniul dreptul muncii şi asigurări sociale.

Expertiza noastră acoperă în integralitate probleme juridice legate de obligațiile născute din raporturile de muncă. Consultanța juridică se materializează in aspecte privind redactarea, încheierea și încetarea contractelor individuale de muncă și a actelor adiționale, redactarea clauzelor specifice (confidențialitate, neconcurență, formare profesională, mobilitate), asistență în procedura disciplinară, notificări, tranzacții.

De asemenea, asistența juridică se concretizează și în redactarea de regulamente de ordine interioară, asistență, regulamente de organizare şi funcţionare, asistarea în procedura alegerii reprezentanților salariaților, aspecte juridice legate de conflictele dintre angajatori și sindicate, redactarea și negocierea contractelor colective de muncă, dar și în alte aspecte esențiale în dreptul muncii precum concedieri colective, accidente de muncă, transferuri de întreprindere, detașări și delegări, dar și gestionarea în general a resurselor umane din cadrul unei întreprinderi.

Avocații din cadrul ”Chiriță și asociații” caută metodele optime din dreptul român susceptibile de a reproduce mecanismele din legislațiile străine pentru filialele întreprinderilor multinaționale deschise în România.