Drept penal

Drept penal

Societatea noastră de avocatură oferă asistenţă juridică de drept penal persoanelor fizice şi juridice, indiferent de calitatea deţinută în dosar, respectiv suspect, inculpat, parte responsabilă civilmente, persoană vătămată sau parte civilă.

dre, dintre care amintim Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal, Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice ş.a.

Cazuistica societăţii cuprinde atât infracţiuni din culpă cât şi infracţiuni intenţionate cu un mod de operare mai mult sau mai puţin specializat, ce vizează criminalitatea specifică gulerelor albe, distrugeri prin explozie sau incendiere, trafic sau contrabandă, siguranţa şi transportul pe căile ferate, malpraxis medical etc.

Având în spate experienţa dobândită, echipa noastră este pregătită să asigure servicii specializate în fata parchetelor şi instanţelor de judecată, pe întreg teritoriul ţării şi la nivel european, chiar şi concomitent, dacă este cazul.

Activitatea noastră concretă include întreaga gamă de acte juridice, începând cu formularea strategiei de apărare, urmată de redactarea documentelor specifice: plângeri, cereri, memorii, excepţii, precum şi susţinerea acestora în faţa organelor judiciare.

Asistenţa juridică acoperă toate fazele procesului penal, de la urmărire penală, la judecata în fond, în căile ordinare şi extraordinare de atac şi executare, inclusiv în proceduri ce implică măsuri preventive, cum ar fi arestare preventivă sau la domiciliu, control judiciar ori măsuri asiguratorii, respectiv sechestru, poprire.

De asemenea, avem o practică vastă în sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţii de neconstituţionalitate a textelor de lege, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu pronunţarea hotărârilor prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept, a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu pronunţarea hotărârilor preliminare şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului în situaţia violării drepturilor şi libertăţilor fundamentale prevăzute de Convenţie.

Societatea noastră este, probabil, între cele mai experimentate societăţi de avocaţi din România în domeniul dreptului penal, fiind implicată în extrem de multe dosare de impact. Am asigurat apărarea clienţilor noştri în sute de dosare penale, obţinând unele soluţii în premieră. Am participat la numeroase proceduri penale în afara României, în special în Marea Britaniei, Italia sau Suedia.