Consultanță juridică generală

Consultanță juridică generală

Societatea noastră oferă o gamă largă de servicii de consultanţă juridică generală adresată în principal societăţilor comerciale şi instituţiilor publice.

Consultanţa juridică generală include:

 • întocmirea actelor necesare înfiinţării unei societăţi comerciale sau modificării actelor constitutive ori a altor acte statutare
 • redactarea, negocierea sau verificarea contractelor comerciale ori a altor tipuri de acte juridice
 • consultanţă acordată departamentelor HR din cadrul companiilor pentru asigurarea respectării legislaţiei muncii
 • asistarea organelor de conducere cu ocazia adunărilor generale ale acţionarilor sau ale şedinţelor consiliilor de administraţie
 • auditarea juridică a departamentelor juridice din cadrul unor companii sau instituţii publice
 • pregătirea materialelor necesare unor proceduri de divizare, fuzionare sau achiţie a unor afaceri sau companii
 • due dilligence

Consultanţa juridică generală se acordă de regulă cu caracter permanent, însă poate fi acordate şi în mod ocazional ori pentru un singur proiect. Practica noastră semnificativă în materie include consultanţă juridică generală acordată de o manieră permanentă, între altele, următorilor clienţi semnificativi:

 1. Peste zece companii din domeniul IT, între liderii pieţei locale de servicii IT
 2. Unor companii din domeniul transportului internaţional de mărfuri, între liderii pieţii naţionale
 3. Unei regii autonome care administrează un aeroport internaţional
 4. Unei companii din domeniul producţiei industriale, lider al pieţei locale
 5. Unei companii din domeniul jocurilor de noroc, lider al pieţei locale
 6. Unui club sportiv important, cu multiple titluri la nivel naţional
 7. Unei companii din domeniul industriei chimice