CEDO

CEDO

România a ratificat Convenția pentru Protecția Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale în anul 1994. Aceasta Convenție oferă cetățenilor statelor membre ale Consiliului Europei dreptul de a se adresa Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) cu plângeri individuale atunci când statele încalcă drepturile prevazute în Convenție.

Procedura în fața CEDO are mai multe faze, aceasta desfășurându-se, în principiu, în scris. Prima etapă o reprezintă cea a admisibilității, în care Curtea va examina dacă plângerea îndeplinește anumite condiții prevăzute în Convenție. Ulterior, Curtea va proceda la examinarea pe fond a plângerii şi va stabili dacă a existat sau nu o încălcare a vreunuia dintre drepturile protejate prin Convenţie.

Având o extrem de bogată experiență în domeniu, societatea noastră de avocatură oferă asistenţă juridică pe durata întregii proceduri în fata CEDO, atât pentru redactarea documentelor necesare, cât și pentru susținerea audierilor orale atunci când acestea sunt convocate, în oricare dintre limbile oficiale ale Curții.

Am formulat peste o sută de plângeri în faţa CEDO având ca obiect aproape toate textele Convenţiei europene. Am obţinut succes în câteva dintre cauzele care constituie precedent pentru modificarea jurisprudenţei naţionale sau a unor modificări ale legislaţiei, începând cu mai vechea cauză Varga c. România şi până la oarecum mai recentă cauză Cutean c. România. Am reprezentat clienţi în faţa Marii Camere a CEDO, am obţinut revizuirea unor hotărâri definitive urmare a unor hotărâri ale CEDO.