Triaj epidemiologic zilnic în unitățile de învățământ

Triaj epidemiologic zilnic în unitățile de învățământ

Deși în continuare școlile sunt închise, fiind suspendate activitățile care presupun prezența față în față, totuși, elevii din clasele terminale se vor întoarce în unităţile de învățământ, pentru finalizarea anului școlar 2019-2020, însă în condiții de siguranță, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor cu virusul COVID-19.

În acest sens, la data de 12.05.2020 s-a publicat în Monitorul Oficial al României Ordinul nr. 4220/2020 emis de Ministerul Educatiei si Cercetarii împreună cu Ministerul Sănătății pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, prin care se prevăd o serie de măsuri pentru desfăşurarea activităţilor de către persoanele care au acces în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ, în condiţii de siguranţă.

Cea mai importantă măsură stipulată prin Ordinul nr. 4220/2020 este aceea a triajului epidemiologic care se va desfășura zilnic, în fiecare unitate de învăţământ, de către un medic sau asistent medical. Acesta se va realiza prin măsurarea temperaturii la intrarea în unitatea de învăţământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi a elevilor, aceasta neputând să depășească 37 grade.

Măsuri concrete

Măsurile concrete se vor adopta la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar de către Consiliile de administrație, în termen de 5 zile de la publicarea Ordinului, printr-o procedură proprie care va cuprinde modalităţile de desfăşurare a activităţilor de pregătire a sesiunilor de examen, propriul circuit de intrare şi de ieşire a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi modul în care se va realiza igienizarea unităţii de învăţământ.

Aceste programe trebuie în mod obligatoriu să respecte anumite cerințe, prevăzute în art. 9 din Ordin, precum:

– la intrarea în unitatea de învăţământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depăşească 37 grade C) de către cadrul medical care va asigura asistenţa medicală pe întreaga durată a desfăşurării activităţilor;

– în situaţia în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învăţământ, cu recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului şi conduitei de tratament;

– participarea elevilor la activităţile de pregătire va fi decisă de părinţii acestora după evaluarea încadrării în grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor acestora (persoane care suferă de afecţiuni cronice sau persoane cu vârsta de peste 65 de ani);

– elevii prevăzuţi la literele b) şi c) (cele 2 subpuncte anterioare) vor beneficia de o formă de pregătire alternativă (online sau prin asigurarea de resurse educaţionale);

– parcursul prin curtea şcolii până la intrarea în unitatea de învăţământ se va realiza pe un traseu bine delimitat şi semnalizat, respectând normele de distanţare fizică;

– elevii vor fi însoţiţi de către cadrul didactic de la accesul în unitatea de învăţământ până în sala de clasă şi apoi, după finalizarea activităţilor, vor fi conduşi până la ieşire;

– la intrarea în unitatea de învăţământ vor fi asigurate materiale şi echipamente de protecţie (covoraşe dezinfectante, măşti de protecţie, substanţe dezinfectante pentru mâini etc.);

– în toate spaţiile în care se vor desfăşura activităţi cu elevii vor fi afişate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare şi de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2;

– intrările/ieşirile, precum şi sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă şi alte încăperi vor fi semnalizate corespunzător şi dezinfectate în mod regulat;  coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare şi sălile de clasă (mobilier şi pardoseală) vor fi dezinfectate regulat cu substanţe biocide pe bază de clor sau alcool, în mod obligatoriu între schimburi (dacă este cazul) şi la finalizarea programului;

– se va asigura săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate permanent;

– elevii, personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic vor purta masca de protecţie pe toată durata activităţilor şi îşi vor igieniza regulat mâinile cu substanţe dezinfectante sau săpun;

– în sălile de clasă activităţile se vor desfăşura cu maximum 10 elevi, situaţi la cca. 2 metri distanţă unul de altul, care vor purta mască pe tot parcursul desfăşurării activităţilor din unitatea de învăţământ; grupele de elevi vor păstra aceeaşi sală de clasă pe toată perioada desfăşurării activităţilor;

– în perioada 2-12 iunie, durata activităţilor petrecute de elevi în sălile de clasă nu va fi mai mare de 3 ore pentru elevii de liceu şi de 2 ore pentru elevii de gimnaziu. În situaţia unităţilor de învăţământ care vor realiza activităţile de pregătire în două schimburi, între acestea va fi prevăzut un interval de 2 ore pentru dezinfectarea/igienizarea cu substanţe biocide şi aerisirea sălilor pentru o perioadă de cel puţin o oră;

– în perioada desfăşurării activităţilor de pregătire, pauzele intermediare vor fi programate decalat, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacţioneze fizic;

– colectarea măştilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător;

– la sfârşitul activităţilor, elevii vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu.

Aceste cerințe au caracter minimal, putând fi instituite măsuri suplimentare de protecție, precum instalarea de tuneluri de dezinfecţie, lavoare suplimentare pentru spălarea mâinilor, măsuri privind siguranţa elevilor pe traseul de la unitatea de învăţământ la domiciliu şi retur sau alte asemenea.

Ca instituții responsabile cu implementarea și verificarea respectării măsurilor sunt desemnate în principal Direcțiile de sănătate publică județene și Inspectoratele Școlare (acestea din urmă având un rol preponderent de monitorizare).

În acest sens, Direcţiile de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti vor centraliza listele cu cadrele medicale desemnate (medic sau asistent medical) pentru acordarea asistenţei medicale, pentru fiecare unitate de învăţământ şi le vor transmite inspectoratelor şcolare, care le pun la dispoziţia unităţilor de învăţământ. Totodată, Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti au îndatorirea de a comunica regulat direcţiilor de sănătate publică rapoartele de monitorizare privind asigurarea condiţiilor în cadrul unităţilor de învăţământ. Un rol activ vor avea inclusiv conducerile unităţilor de învăţământ, care răspund de implementarea acţiunilor de prevenire şi combatere a infectării cu SARS-CoV-2 şi de organizarea şi desfăşurarea activităţilor, pe baza unui program propriu.

Observăm astfel că atât Ministerul Sănătății cât și Ministerul Educației și Cercetării au arătat un interes crescut privind reîntoarcerea în unitățile de învățământ a elevilor din clasele terminale în condiții de siguranță. Multe din măsurile menționate în Ordinul detaliat mai sus sunt binevenite, însă în privința unora dintre măsuri, precum aceea a triajului epidemiologic, ar putea exista atât păreri pro, cât și păreri contra.

Pe de o parte, această măsură poate fi una utilă deoarece reduce semnificativ riscul de răspândire a virusul și poate determina cu ușurință persoane suspecte sau chiar infectate cu virusul gripal SARS-COV-2.

De cealaltă parte, trebuie ținut cont inclusiv de faptul că pot exista persoane asimptomatice care să răspândească virusul, dar și de faptul că temperatura corpului poate să fie crescută – mai ales ușor peste 37 grade – din multe alte considerente, altele decât existența unei infecții cu virusul SARS-COV-2 (spre exemplu o altă infecție în organism, temperatura de afară sau chiar anumite perioade din zi sau chiar din viața unei persoane pot influența temperatura corpului). Or, este discutabil cât de relevantă este această modalitate de prevenție și în ce măsură poate fi afectat dreptul la educație a unei persoane pe baza acestor criterii. Mai mult, considerăm că s-ar putea analiza în concret, în funcție de modul de prelucrare a acestor date, dacă măsura nu poate constitui chiar o prelucrare excesivă a datelor personale, având în vedere că datele personale ce țin de domeniul medical sunt considerate date sensibile din perspectiva GDPR.

Concluzionând, considerăm oportună luarea unor măsuri de protecție împotriva virusului gripal COVID-19 în contextul reînceperii activității didactice pentru unii elevi, însă, în egală măsură, ar trebui analizată în concret eficiența fiecărei măsuri în parte și eventualele consecințe secundare pe care unele dintre acestea le-ar putea produce.

Avocat Adela Tarța

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *