Supravegherea video în parametrii Regulamentului de protecţie a datelor cu caracter personal, GDPR.

În lumina noilor prevederi ale Regulamentului în materia protecţiei datelor cu caracter personal, EU 679/2016, GDPR, care impun noi restricţii în sarcina operatorilor, şi ale deciziilor directoare ale CEDO, pentru a respecta şi a se conforma standardelor în vigoare, angajatorilor le revine obligaţia de a informa în avans, într-o manieră corectă şi completă angajaţii cu privire la operaţiunile de monitorizare video la locul de muncă.

Această obligaţie de informare presupune pe de-o parte, aducerea la cunoştiinţa angajatului a modalităţii de desfăşurare a activităţii de supraveghere, a locului unde sunt amplasate camerele de supraveghere, a persoanelor care pot avea acces la imaginile surprinse, iar pe de altă parte, obligaţia de a informa angajatul cu privire la scopul pentru care sunt prelucrate datele sale personale, a duratei de stocarea a acestor date, care trebuie să fie proporţională cu scopul şi interesul legitim urmărit de către angajator, astfel încât utilizarea camerelor de supraveghere să respecte un grad de discreţie corespunzător.

Scopul pentru care se prelucrează datele trebuie să fie, în toate cazurile, unul legitim şi să prevaleze drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale angajatului. Limitarea monitorizării în timp şi spaţiu trebuie să fie una efectivă şi, în afara unor situaţii excepţionale, să nu depăşească 30 de zile, potrivit dispoziţiilor deciziei ANSPDCP nr. 52/2012.

Posibilitatea de a monitoriza comportamentul angajaţilor la locul de muncă impune în sarcina angajatorului respectarea unor cerinţe, precum efectuarea unor analize temeinice cu privire la proporţionalitatea şi necesitatea măsurilor de supraveghere video adoptate şi totodată obligaţia de a căuta şi alte soluţii alternative care să satisfacă interesul legitim al angajatorului în condiţii similare şi care să aibă un impact mai restrâns asupra vieţii private a angajaţilor.

Trebuie avut în vedere şi faptul că, angajatorul, cu ocazia supravegherii video, colecteză şi stochează o serie de date cu caracter personal ale angajaţilor precum trăsături ale feţei, corpului, mersului, culoarea ochilor, ori vocea acestora, care constituie date biometrice şi care în accepţiunea prevederilor GDPR se circumscriu sferei datelor  cu caracter sensibil sau special, astfel cum acestea sunt indicate în art. 9 al Regulamentului, motiv pentru care se impune în sarcina angajatorului obligaţia de a oferi garanţii de protecţie suficiente şi efective, având în vedere mijloacele intruzive de monitorizare.

În consecinţă, pentru a respecta şi a fi în conformitate cu rigorile noului Regulament, angajatorul va trebui să adopte toate aceste măsuri într-o manieră efectivă, pentru a asigura angajatului o protecţie concretă a drepturilor şi libertăţilor recunoscute şi garantate de CEDO, în special, respectarea dreptului angajatului la viaţă privată.