Studiu OMPI: Statutul legal al jocurilor video

Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale a publicat un studiu comparativ privind statutul legal al jocurilor video în 24 de ţări din lume. Studiul analizează diferitele abordări la nivel mondial în domeniul protecţiei juridice a jocurilor video.

Potrivit studiului, jocurile video sunt opere complexe ce conţin numeroase forme de artă – coloană sonoră, scenariu, componente audiovizuale, imagini. Prin urmare, jocurile video nu pot fi considerate opere simple, unice, ci o combinaţie de elemente individuale care pot fi individual protejate dacă ating un anumit nivel de originalitate şi creativitate. Însă, indiferent de gen (acţiune, aventură, strategie, sport, muzică etc.), toate jocurile video prezintă un element comun: programul de calculator care permite rularea jocului.

Jocurile video moderne presupun două părţi esenţiale: elemente audiovizuale (specifice dreptului de autor) şi software-ul, cunoscut în acest domeniu sub denumirea de motor grafic. Astfel, jocurile video ridică o serie de întrebări  cu privire la regimul juridic aplicabil. Conform unei opinii, jocurile video sunt în esenţă opere multimedia ce se încadrează în categoria operelor audiovizuale, protejate prin drept de autor. Pe de altă parte, opinia contrară susţine plasarea jocurilor video în domeniul programelor pentru calculator datorită naturii specifice a operelor şi a dependenţei acestora de software în vederea implementării. În prezent, statele reglementează în mod diferit modul în care este protejat jocul video din punct de vedere juridic.

Astfel, în ţări precum Argentina, Canada, China, Federaţia Rusă sau Singapore, jurisprudenţa şi doctrina consideră jocurile video ca fiind, în principiu, programe pentru calculator. Pe de altă parte, în Belgia, Danemarca, Egipt, Franţa, Germania sau SUA, datorită complexităţii jocurilor video, protecţia legală trebuie acordată separat, fiecărui element în parte în concordanţă cu specificul său (de exemplu dacă este grafic, audiovizual sau literar). Puţine state, precum Kenya sau Republica Coreea, consideră jocurile ca fiind în esenţă opere audiovizuale. Acest lucru nu înseamnă neapărat că software-ul utilizat în joc nu este protejat în aceste jurisdicţii, însă prevalează protecţia elementelor audiovizuale.

Având în vedere complexitatea şi importanţa economică a jocurilor video, OMPI recomandă analizarea acestui subiect la nivel internaţional, o astfel dezbatere putând avea ca rezultat adoptarea unui regulament privind protecţia jocurilor video.

Sursă: Studiu OMPI

http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/activities/pdf/comparative_analysis_on_video_games.pdf