Starea de alertă. Domeniul educaţiei. Transporturile. Centrele rezidenţiale

Starea de alertă. Domeniul educaţiei. Transporturile. Centrele rezidenţiale

Domeniul educaţiei. Continuarea suspendării cursurilor.

educatie-scoala

În domeniul educaţiei, astfel cum deja era anunţat prin prevederile anterioare, este menţinută măsura suspendării cursurilor din toate unităţile şi instituţiile de învăţământ până la finalul anului şcolar/universitar.

Se permite desfăşurarea, după data de 02.06.2020, a unor activităţi de pregătire, pe o perioadă de 2 săptămâni, pentru elevii claselor terminale, precum şi pentru organizarea examenelor naţionale în condiţiile respectării măsurilor de prevenire.

Aceste măsuri de prevenire au fost adoptate deja de Ministerul Educaţiei şi Cercetării împreună cu Ministerul Sănătăţii, prin Ordinul nr. 4220/2020, prin care se prevăd o serie de măsuri pentru desfăşurarea activităţilor de către persoanele care au acces în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ, în condiţii de siguranţă.

Măsurile concrete se vor stabili la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar, care vor trebui să respecte anumite cerinţe minimale, stabilite în ordinul anterior menţionat, precum: triajul epidemiologic zilnic la intrarea în unitatea de învăţământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi a elevilor, prin măsurarea temperaturii (care nu poate să depăşească 37 grade Celsius); stabilirea unor trasee bine delimitate şi semnalizate, respectând normele de distanţare fizică; asigurarea de materiale şi echipamente de protecţie (covoraşe dezinfectante, măşti de protecţie, substanţe dezinfectante pentru mâini etc.) şi obligaţia igienizării; obligativitatea purtării măştii de protecţie pe tot parcursul activităţilor didactice etc.

Luarea unor măsuri de protecţie împotriva virusului gripal COVID-19 în contextul reînceperii activităţii didactice pentru unii elevi este absolut necesară, însă, în egală măsură, ar trebui acordată o atenţie deosebită în alegerea celor mai eficiente măsuri.

Transporturile

transport

În ceea ce priveşte domeniul transportului, prin hotărâre se prevăd restricţii doar cu privire la operatorii de transport persoane, publici sau privaţi. În cazul în care aceştia vor presta activitate pe durata stării de alertă, activitatea trebuie organizată într-un mod care respectă toate regulile specifice.

Transporturile rutiere internaţionale de persoane prin servicii regulate, regulate speciale ori ocazionale sunt suspende până la data de 01.06.2020 pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre şi dinspre următoarele state: Italia, Spania, Franţa, Germania, Austria, Confederaţia Elveţiană, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos şi Turcia.

Aceste prevederi nu se aplică pentru transporturile rutiere internaţionale de persoane prin servicii ocazionale atunci când sunt îndeplinite cumulativ o serie de condiţii:

•         persoanele transportate au un contract de muncă ori au drept de şedere valabil pe teritoriul statului de destinaţie sau se întorc pe teritoriul României din statul în care au lucrat sau locuit;

•         există acordul, aprobarea sau avizul statelor tranzitate şi a statului de destinaţie

•         operatul de transport rutier informează Autoritatea Rutieră Română cu privire la efectuarea cursei oferind toate informaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare cu cel puţin 24 de ore înainte de plecarea în cursă. De asemenea, pentru a putea opera cursa, operatorul de transport va trebui să prezinte acceptul tuturor statelor tranzitate precum şi a statului de destinaţie pentru efectuarea respectivului transport.

•         operatorul de transport rutier va trebui să ia toate măsurile necesare pentru a respecta normele şi recomandările autorităţilor responsabile şi care privesc evitarea aglomerării persoanelor, cât şi măsurile de protecţie şi siguranţă a pasagerului şi conducătorilor auto.

Centrele rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă

Pentru centrele rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, a centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu sau fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii de persoane vulnerabile, rămâne obligatorie menţinerea funcţionării şi impunerea unor condiţii de izolare a personalului pe perioada prezenţei la serviciu astfel cum s-a arătat în ordonanţele militare adoptate în starea de urgenţă.

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *