Starea de alertă. Prezentare generală. Măsuri generale. Măsuri în cazul instituţiilor şi al autorităţilor publice, precum şi al operatoriilor economici publici şi privaţi. Izolarea la locul de muncă

Starea de alertă. Prezentare generală. Măsuri generale. Măsuri în cazul instituţiilor şi al autorităţilor publice, precum şi al operatoriilor economici publici şi privaţi. Izolarea la locul de muncă

Începând de astăzi se aplică Hotărârea nr. 24 din 14.05.2020 prin care se instiuie starea de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control a infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2.

Dată fiind persistenţa unui număr crescut de persoane infectate pe teritoriul naţional, apariţia zilnică a unor cazuri noi de persoane infectate care menţin o presiune constantă a capacităţii de gestionare a unităţilor administrativ-teritoriale şi a sistemului sanitar şi având în vedere necesitatea relansării economiei naţionale, prin Hotârârea nr. 24 din 14.05.2020 s-a instituit starea de alertă la nivel naţional.

Cu titlu prealabil, subliniem că Hotărârea CNSSU are natura unui act administrativ cu caracter normativ, în raport de prevederile art. 4 alin. (1) lit. b)  şi art. 4 ind. 3 alin. (3) din OUG nr. 21/2004. Hotărârea cuprinde o serie de măsuri de prevenire şi control a infecţiilor aplicabile pe timpul stării de alertă, vor fi luate începând de astăzi, 15.05.2020 şi se vor menţine pe o perioadă de 30 de zile.

Aceste măsuri însă cel puţin parţial afectează drepturi şi libertăţi ale persoanelor fizice sau juridice, reprezentând în fapt o serie de restrângeri ale drepturilor la muncă, la libertate etc.

Cu toate acestea, faţă de dispoziţiile art. 53 alin. (1) din Constituţia României, actul emis pare nelegal la prima vedere, întrucât restrângerea unor drepturi nu ar fi permisă printr-un act cu natură de act administrativ normativ, aceasta fiind optica CCR în lumina ultimelor decizii.

Dincolo de aceste discuţii, hotărârea mai prevede că regulile de desfăşurare a unor activităţi care necesită măsuri specifice de protecţie sanitară şi care nu sunt prevăzute în Hotărârea nr. 24, vor fi adoptate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului cu competenţă în domeniu. Referitor la măsurile necesare prevenirii şi combaterii infecţiilor cu coronavirusul SARS-Cov-2, acestea vor fi luate de secretarul de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii prin ordin al comandantului acţiunii, în cadrul acţiunilor de răspuns la nivel naţional.

Vom prezenta detaliat măsurile cuprinse în anexa la hotărâre.

Măsuri generale

O primă măsură de prevenire a sănătăţii este faptul că începând cu data de 15.05.2020, în spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă şi în alte spaţii închise se instituie obligativitatea purtării măştii, astfel încât nasul şi gura să fie acoperite. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi poate fi sancţionată.

Cu privire la locaţiile în care se instituie obligativitatea purtării măştii, subliniem că textul legal reprezintă o normă cu caracter eterogen, ceea ce înseamnă că pe lângă situaţiile prevăzute expresprecum spaţii comerciale, mijloace de transport în comun sau locul de muncă, se poate aplica şi altor cazuri similare, precum alte spaţii închise.

Cât priveşte definiţia spaţiului închis, din păcate Hotărârea CNSSU nu precizează la ce se referă acest termen. Putem însă pe cale de analogie, să ne folosim de o definiţie mai veche dată de legiuitor (deşi în alt context) şi anume prin Legea nr. 15/2016, care la art. 2, defineşte spaţiul public închis – orice spaţiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, cu menţiunea că spaţiul închis la care se referă Hotărârea CNSSU nu face trimitere la spaţii închise publice ci la orice spaţii închise, indiferent dacă sunt publice sau private.  

Măsuri în cazul instituţiilor şi al autorităţilor publice, precum şi al operatoriilor economici publici şi privaţi

Aceste entităţi vor avea începând cu data de astăzi obligaţia organizării activităţii, astfel încât ca regulă munca să se desfăşoare de la domiciliul angajaţilor.

Doar pe cale excepţională, dacă munca la domiciliu nu e posibilă, entităţile vor fi obligate să ia măsuri pentru:

a) asigurarea triajului epidemiologic prin controlul temperaturii personalului propriu şi vizitatorilor, la punctele de control-acces în incinte. Cu privire la această obligaţie, precizăm doar că temperatura poate intra în noţiunea date cu caracter personal atât timp cât permite identificarea persoanei (identificată sau identificabilă). De exemplu, dacă într-o unitate se ia temperatura întregului personal dar aceste informaţii nu sunt notate de pildă într-un registru al persoanelor care intră în acea incintă, iar termoscannerul nu permite stocare datelor, prelucrarea datelor legate de temperatura corporală nu va intra în noţiunea de date cu caracter personal. În consecinţă nu va fi necesar acordul persoanelor cu privire la prelucrarea acestei date.

De altfel, acordul persoanelor nu este necesar chiar dacă aceste informaţii au caracterul de date cu caracter personal, întrucât temeiul juridic de prelucrare îl va putea reprezenta fie o obligaţie legală, fie însăşi interesul public urmărit pentru protejarea sănătăţii publice în baza RGPD. Totuşi, în cazul în care informaţiile vor constitui date cu caracter personal, entităţile vor avea obligaţia asigurării unei protecţii adecvate şi a garanţiilor necesare pentru protejarea drepturilor fundamentale şi a intereselor persoanei vizate. Mai multe însă vom preciza într-un articol distinct pe această temă.

b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spaţiile de lucru. Subliniem că obligaţia de a lua aceste măsuri revine autorităţii publice, instituţiei, angajatorului sau entităţii juridice, ceea ce înseamnă că acestea vor fi  cele obligate să asigure mijloacele necesare (dezinfectanţi, săpun etc).

c) respectarea regulilor privind desfăşurarea activităţii în birourile cu spaţii comune (open space) şi a regulilor privind funcţionarea unităţilor de cazare în regim hotelier;

d) decalarea programului de lucru, pentru entităţile cu un număr mai mare de 50 de salariaţi, astfel încât începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se realizeze la intervale de minimum 1 oră, pe parcursul a minimum 3 ore, în tranşe de minimum 20% din personal. Această măsură este prevăzută bineînţeles cu scopul  păstrării distanţării persoanelor şi a expunerii mai reduse în timp a acestora.

Totodată, instituţiile publice şi operatorii economici care desfăşoară activităţi comerciale/de lucru cu publicul ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor sunt obligate să ia măsuri pentru organizarea activităţii.

Printre aceste măsuri se regăsesc cele referitoare la asigurarea unor suprafeţe minime per persoană şi a unei distanţe minime după cum urmează: accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare client/persoană şi o distanţă minimă de 2 metri între oricare două persoane apropiate.

Şi în acest caz, există obligaţia luării temperaturii persoanelor, iar în cazul în care valoarea va depăşi 37,3grade Celsius i se va interzice accesul persoanei. Este recomandabil însă ca aparatele utilizate să fie pe cât posibil omologate, astfel încât să se evite pe cât posibil un abuz de drept de către entităţile care vor fi obligate la controlul temperaturii corporale, prin refuzul de acces al persoanelor.

O altă obligaţie se referă la asigurarea dezinfectării suprafeţelor expuse şi evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele caselor de marcat/ghişeelor.

Izolarea la locul de muncă

O altă măsură cuprinsă în anexa la hotărâre prevede menţinerea posibilităţii angajatorilor de a dispune măsura de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul care ocupă funcţii esenţiale pentru asigurarea funcţionării producţiei, transportului şi distribuţiei energiei electrice şi gazelor naturale, a activităţilor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor specifice, precum şi a celorlalte activităţi de aprovizionare, respectiv extracţie, producţie şi procesare a resurselor şi materiilor prime şi/sau semiprocesate energetice necesare funcţionării corespunzătoare a Sistemului energetic naţional, în concordanţă cu prevederile planurilor proprii de continuitate a activităţilor de bază.

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *