Restituirea definitivă a dosarului penal ca urmare a caracterului nelegal al rechizitoriului ce cuprinde citate din probe excluse de la dosarul cauzei.

În cursul urmăririi penale a fost ataşate la dosarul cauzei o serie de declaraţii ale unor persoane audiate în calitate de martor în alte dosare instrumentate de DNA ST Braşov, cu privire la care inculpatul A. C. a invocat nulitatea relativă în faza de cameră preliminară. Judecătorul de Cameră Preliminară al Tribunalului Braşov a respins excepţia formulată de inculpatul X.

În cursul contestaţiei pe cameră preliminară inculpatul A. C. a invocat netemeinicia hotărârii pronunţată de Tribunalul Braşov arătând că acele declaraţii au fost ataşate la dosarul cauzei ca înscrisuri, parchetul apelând la dispoziţiile art. 169 C. proc. pen., însă au fost utilizate ca declaraţii veritabile de martori. Inclusiv în cuprinsul rechizitoriului s-au făcut referiri/citate din „declaraţiile  de martori” preluate din alte dosare, aspect ce eludează dreptul la apărare al inculpatului  care nu a avut posibilitatea de a adresa întrebări martorilor ale căror declaraţii au fost preluate, precum nici prerogativa de a asista la audierea acestora.

Prin încheierea de judecătorului de cameră preliminară 5/CP/22 ianuarie 2018, s-a dispus excluderea de la dosarul cauzei a unor declaraţii de martori care au fost audiaţi în alte dosare penale instrumentate de DNA ST Braşov. În motivare s-a reţinut că pe de-o parte deşi cauza în care a fost ridicată excepţia a fost disjunsă dintr-un alt dosar, DNA ST Braşov a efectuat acte în dosarul în care s-a dispus disjungerea, fără a asigura asistenţa apărătorilor inculpaţilor, după care le-a ataşat cauzei disjunse. Instanţa a constatat inexplicabil motivul pentru care DNA a înţeles să procedeze în această manieră. Pe de altă parte, s-a constatat că DNA a utilizat declaraţiile ataşate, nu ca înscrisuri, ci ca audieri de martori, aspect ce contravine dreptului la apărare al inculpatului C. Totodată, judecătorul de cameră preliminară a arătat că în măsura în care se dorea ca acele declaraţii să fie folosite ca declaraţii de martori, se impunea audierea acestora în cauza în discuţie, cu respectarea prevederilor legale, inclusiv a dispoziţiilor art. 92 alin. 3 C.pr.pen.

Extrem de important este faptul că judecătorul de cameră preliminară a dispus excluderea acestor probe ca sancțiune de sine stătătoare, argumentând în cuprinsul încheierii de ce aceasta este diferită de celelalte sancţiuni procesuale şi nu subsecventă lor, contrar jurisprudenţei pregnante în sensul contrar.

Prin aceeaşi încheiere prin care s-a dispus excluderea probelor amintite supra, judecătorul de cameră preliminară a dispus şi restituirea rechizitoriului la DNA ST Braşov pentru remedierea neregularităților constatate. În cadrul ședinței de judecată la care s-a verificat dacă au fost remediate sau nu neregularitățile actului de sesizare, inculpatul C a solicitat şi înlăturarea fizică a probelor excluse de la dosarul cauzei în baza Deciziei Curţii Constituţionale nr. 22/18.01.2018 inclusiv eliminarea fizică a acestora din cuprinsul rechizitoriului.

Judecătorul de Cameră Preliminară al Curţii de Apel Braşov, prin Încheierea 21/CP pronunţată la 30.03.2018, a dispus restituirea definitivă a dosarului la procurorii DNA, constatând că actul de sesizare al instanţei este nelegal întocmit cât timp acesta include citate din probele care au fost excluse de la dosarul cauzei.

În motivare, judecătorul de cameră preliminară a adoptat argumentele prezentate de instanţa de contencios constituţional în Decizia 22/2018 şi a arătat în esenţă că prin menţinerea în cuprinsul rechizitoriului a referirilor la probele excluse se constituie premisa încălcării dreptului la un proces echitabil şi a prezumţiei de nevinovăţie a persoanelor trimise în judecată, deoarece percepţia judecătorilor învestiţi cu soluţionarea cauzei va fi influenţată de pasajele citate din probele cu privire la care s-a dispus excluderea din cuprinsul materialului probator.

Inculpatul a fost reprezentat de avocaţi din cadrul SCA Chiriţă şi Asociaţii.