Respingere acţiune a Consiliului Judeţean Cluj contra fostului preşedinte

Respingere acţiune a Consiliului Judeţean Cluj contra fostului preşedinte

Curtea de Apel Cluj a respins definitiv acţiunea civilă în răspundere patrimonială formulată de Unitatea Administrativă Teritorială Judeţul Cluj în contradictoriu cu fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, Horea Uioreanu.

Prin acţiunea introductivă de instanţă formulată în luna decembrie 2018, Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Cluj a solicitat angajarea răspunderii patrimoniale a pârâtului, cu consecinţa obligării acestuia la plata sumei de 165.044 lei şi a dobânzii legale aferente. În susţinerea pretenţiilor, reclamanta a imputat fostului Preşedinte al Consiliului Judeţean achiziţia unor servicii de expertizare tehnică, fără concursul angajaţilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, susţinându-se cauzarea unui prejudiciu în cuantum de 165.044 lei.

Deşi acţiunea a fost introdusă pe rolul Judecătoriei Cluj Napoca, ca urmare a admiterii excepţiei necompetenţei materiale invocată de pârât, cauza a fost declinată spre competentă soluţionare Tribunalului Cluj, raporturile dintre preşedintele Consiliului Judeţean şi unitatea administrativ-teritorială fiind raporturi juridice de muncă sui generis, guvernate de legislaţia specială în materie.

Prin Sentinţa civilă nr. 2772/2019, pronunţată de Tribunalul Cluj în şedinţa publică din 23 decembrie 2019, s-a dispus admiterea excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune invocată de fostul Preşedinte al Consiliului Judeţean şi pe cale de consecinţă, s-a respins cererea de chemare în judecată formulată de Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Cluj.

Cu toate acestea, anterior verificării şi pronunţării asupra excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune, în considerentele hotărârii, Tribunalul Cluj a analizat îndeplinirea condiţiilor răspunderii civile patrimoniale a pârâtului, concluzionând că acesta ar fi răspunzător pentru faptele imputate şi prejudiciul pretins.

Împotriva Sentinţei au formulat apel atât Unitatea Administrativ Teritorială, cât şi Horea Uioreanu, acesta din urmă criticând hotărârea instanţei de fond sub aspectul nelegalei pronunţări asupra întrunirii condiţiilor răspunderii patrimoniale.

Prin Decizia pronunţată în şedinţa publică din 27 mai 2020, Curtea de Apel a respins ca nefondat apelul declarat de UAT Judeţul Cluj, şi a admis apelul incident formulat de Horea Uioreanu împotriva considerentelor Sentinţei civile nr. 2772/23.12.2019 a Tribunalului Cluj.

Astfel, schimbând în parte considerentele instanţei de fond, Curtea de Apel Cluj a dispus înlăturarea acelor considerente care vizează fondul pricinii, respectiv statuările asupra îndeplinirii în cauză a condiţiilor atragerii răspunderii civile patrimoniale a pârâtului.

Fostul Preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, Horea Uioreanu, a fost asistat în cauză de o echipă de avocaţi din cadrul societăţii Chiriţă şi Asociaţii, formată din Anamaria Bota şi Oana Chiriţă.

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *