Relaxarea măsurilor pe durata stării de alertă. Hotărârea de Guvern nr. 434/2020

Relaxarea măsurilor pe durata stării de alertă. Hotărârea de Guvern nr. 434/2020

De astăzi a intrat în vigoare Hotărârea de Guvern nr. 434/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Prin acest act normativ au fost aduse câteva modificări privind regulile aplicabile pe durata stării de alertă, astfel cum acestea au fost stabilite la data de 18 mai o dată cu intrarea în vigoare a HG nr. 394/2020, Anexa 3.

Astfel, o primă modificare se referă la situația competițiilor sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, care se pot desfăşura pe teritoriul României fără spectatori, în condiții care urmează să fie stabilite printr- un ordinul comun al M.T.S și M.S.  De asemenea se pot desfăşura activitățile de către sportivii profesionişti, legitimaţi şi/sau de performanţă, în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activităţile de pregătire fizică în spaţii închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distanţare între participanţi, astfel încât să se asigure minimum 7 mp/persoană. De la aceste reguli sunt exceptate sporturile de contact.

O a doua modificare se referă la posibilitatea de a se organiza și desfășura spectacole de tipul drive-in în anumite condiții și anume:

  1. ocupanţii unui autovehicul să fie membrii aceleaşi familii,
  2. numărul participanților să fie de cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanţă de minimum 2 metri unul faţă de celălalt
  3. aceștia să poarte măştiile de protecţie.

O a treia modificare se referă la abrogarea textelor referitoare la obligația de a justifica deplasarea persoanelor în afara localităţii/zonei metropolitane pe baza declarației pe proprie răspundere, nemaifiind necesară justificarea motivului deplasării.

O altă modificare se referă la situația transporturilor și anume se reiau:

  1. transportul rutier internaţional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale şi servicii ocazionale în trafic internaţional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport din şi către România, cu respectarea condiţiilor privind igiena şi dezinfecţia spaţiilor comune, a echipamentelor, mijloacelor de transport, a procedurilor şi protocoalelelor din interiorul aeroporturilor şi aeronavelor, a regulilor de conduită ș.a.m.d, astfel cum acestea au fost stabilite prin Legea nr. 55/2020.
  2. transportul feroviar internaţional de persoane de către operatorii de transport feroviari din şi către România cu respectarea regulilor de igienă, protocoale, etc.

O altă dispoziție se referă la ridicarea măsurii de suspendare a consumului produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice din spaţiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, etc din exteriorul acestora, inclusiv terase.

În aceste spații sunt permise prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.

Prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu următoarele condiții:

  1. să se asigure o distanță de minimum 2 m între mese şi participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă persoanele fac parte din familii diferite
  2. să se respecte măsurile de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministerelor de resort.

Este în schimb menținută pe durata stării de alertă restricția privind consumul din interiorul clădirilor.

Totodată, se ridică parțial restricția privind activitatea ce putea fi derulată în spaţiile deschise pentru administrare plaje sau ştranduri/piscine exterioare, respectiv rămâne suspendată exclusiv activitatea din spaţiile deschise pentru administrarea de ştranduri/piscine exterioare.

Accesul persoanelor pe plajele amenajate se realizează doar cu anumite condiții respectiv:

  1. să se  asigure obligatoriu şezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între şezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite
  2. să se respecte normele sanitare și de prevenție stabilite prin ordin comun al ministerelor de resort.

Aceste măsuri sunt de imediată aplicare și se află în vigoare până la data la care expiră starea de alertă, declarată la nivel național.

avocat Raluca Colcieri

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *