Protocolul 16 la Convenţia europeană a drepturilor omului va intra în vigoare. O nouă cale procedurală de sesizare a CEDO

Astăzi, 12 aprilie 2018, s-a depus al 10-lea instrument de ratificare a Protocolul nr. 16 la Convenţia europeană, ceea ce înseamnă că acesta va intra în vigoare pentru statele care l-au ratificat la 1 august 2018.

Protocolul prevede posibilitatea CCR, ICCJ sau a unei curţi de apel să ceară CEDO un aviz consultativ privind chestiuni de
principiu referitoare la interpretarea sau aplicarea drepturilor şi libertăţilor definite în Convenţie sau în protocoalele la aceasta, într-o cauză pendinte aflată pe rolul lor. Un comitet de 5 judecători ai CEDO se vor pronunţa asupra cererii de aviz consultativ. În măsura în care comitetul va decide acceptarea cererii, Marea Cameră a Curţii europene va emite avizul consultativ.

Încă nu este certă procedura internă de aplicare a protocolului, legea de ratificare omiţând să stabilească procedura internă prin care poate fi cerut avizul, precum şi efectele formulării unei astfel de solicitări asupra litigiului în curs. Ar fi de dorit ca, până la 1 august, aceste aspecte să fie reglementate la nivel naţional prin completarea codurilor de procedură în acest sens.