Proiecte

Proiecte


Societatea noastră îşi propune să se afle mereu în centrul inovaţiei în domeniul juridic şi să participe activ la dezvoltarea dreptului. În acest context, atât firma, cât şi avocaţii noştri au fost implicaţi în diverse proiecte în domeniul dreptului.


Workshop-uri şi conferinţe
 1. Aspecte de natură constituţională ale pensiilor de serviciu. În 2011, societatea noastră a organizat o conferinţă, cu participarea practicienilor dreptului în cadrul căreia s-a dezbătut efectele şi constituţionalitatea legislaţiei întrată în vigoare la acel moment şi care viza pensiile de serviciu.
 2. IT Law. În 2013 şi 2014, societatea noastră a organizat o serie de workshop-uri pe teme legate de dreptul informatic, plecând de la proprietatea intelectuală asupra software-ului, protejarea ideii şi până la aspectele juridice ale cloud-computing-ului.
 3. GDPR. Cum ne pregătim pentru intrarea în vigoare? În aprilie 2018, societatea noastră a organizat un workshop pe tema Regulamentului privind protecţia datelor cu caracter personal şi a măsurilor pe care orice companie trebuie să le ia în vederea respectării acestuia. Mai multe detalii la www.gdpr-cluj.ro.
 4. Cerinţe prudenţiale privind combaterea spălării banilor. În ianuarie 2020, am organizat un work shop având ca obiect efectele noii legislaţii a spălării banilor asupra companiilor din România. Mai multe detalii la www.legespalare.ro

Reprezentare pro bono

Avocaţi din cadrul firmei noastre, membri ai Baroului Cluj, sunt membri ai reţelei ACTEDO, care sprijină prin Rețeua Pro Bono pentru Drepturile Omului persoanele în dificultate, prin mijloace juridice. În egală măsură, firma noastră a oferit şi oferă constant asistenţă juridică gratuită persoanelor care au nevoie de un avocat pentru protejarea drepturilor lor fundamentale şi nu îşi permit servicii de cea mai bună calitate.Publicaţii

Avocaţi din cadrul Chiriţă şi asociaţi au participat la redactarea a peste 20 de cărţi în domeniul dreptului. Alte proiecte de acest gen sunt în curs de desfăşurare.

 1. Răspunderea penală a persoanei juridice, Ed. Rosetti, Bucureşti,
 2. Ordonanţa Guvernului 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor comentată şi adnotată, Ed. Sfera Juridică, Cluj Napoca
 3. Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentarii şi explicaţii, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, vol. I
 4. Răspunderea penală a persoanei juridice. Ediţia a II-a revăzută şi completată, Ed. C.H. Beck, Bucureşti
 5. Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentarii şi explicaţii, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, vol. II
 6. Curtea europeană a drepturilor omului. Culegere de hotărâri pe anul 2002, Ed. C.H. Beck, Bucureşti
 7. Curtea europeană a drepturilor omului. Culegere de hotărâri pe anul 2003, Ed. C.H. Beck, Bucureşti
 8. Curtea europeană a drepturilor omului. Culegere de hotărâri pe anul 2004, Ed. C.H. Beck, Bucureşti
 9. Curtea europeană a drepturilor omului. Culegere de hotărâri pe anul 2005, Ed. C.H. Beck, Bucureşti
 10. Curtea europeană a drepturilor omului. Culegere de hotărâri pe anul 2006, Ed. C.H. Beck, Bucureşti
 11. Dreptul la un proces echitabil, Ed. Universul Juridic
 12. Curtea europeană a drepturilor omului. Culegere de hotărâri pe anii 1950-2001, Ed. C.H. Beck, Bucureşti
 13. Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentarii şi explicaţii. Ediţia II, Ed. C.H. Beck
 14. Analiza actelor normative privind minorităţile naţionale în România, în L. Salat (editor), Politici de integrare a minorităţilor naţionale din România, Ed. CRDE
 15. Regimul juridic al contravenţiilor. O.G. nr. 2/2001 comentată, Ed. Hamangiu, Bucureşti
 16. The applicants’ perspective – Lack of information and lack of legal aid, în volumul E. Lambert (coord.) Preventing and sanctioning hindrances to the right of individual petition before the European Court of Human Rights, Ed. Intersentia, Antwerpen
 17. Jurisprudenţa relevanţă a Curţii Constituţionale pe 2009, Ed. Hamangiu, Bucureşti
 18. Pierderea proprietatii in favoarea statului. Jurisprudenta C.E.D.O., Ed. Hamangiu
 19. Dreptul de acces la o instanta. Jurisprudenta C.E.D.O., Ed. Hamangiu, Bucuresti
 20. Discriminarea in jurisprudenta C.E.D.O., Ed. Hamangiu, Bucuresti
 21. Arestarea si detentia in jurisprudenta CEDO, Ed. Hamangiu, Bucuresti
 22. Dreptul la viaţă privată şi de familie. Jurisprudenţa CEDO, Ed. Hamangiu, Bucureşti