Produsele contrafăcute comercializate prin intermediul unui site dintr-o ţară din afara UE pot fi distruse

În hotărârea din 6 februarie 2014, în cauza Rolex c. Blomqvist, Curtea Europeană de Justiţie a decis că titularul unui drept de proprietate intelectuală asupra mărfii vândute unei persoane cu reşedinţă într-un stat membru prin intermediul unui site de vânzări online dintr-un stat terţ beneficiază, la momentul la care produsul intră pe teritoriul statului membru, de protecţia garantată de Regulamentul vamal în considerarea simplei achiziţionări a mărfii.

Un cetăţean danez, dl. Blomqvist, a comandat un ceas de mână descris ca fiind marca Rolex de pe un site chinezesc de vânzări online. Comanda şi plata au fost efectuate pe pagina de internet, însă autorităţile vamale au suspendat vămuirea în momentul în care coletul a ajuns în Danemarca având suspiciuni de contrafacere a ceasului şi de încălcare a drepturilor de autor asupra modelului. Rolex a solicitat cetăţeanului danez consimţământul pentru distrugerea ceasului de către autorităţile vamale, însă acesta s-a opus susţinând că a cumpărat ceasul pentru uz personal şi că nu a încălcat legile daneze privind dreptul de autor şi privind mărcile. Rolex a sesizat instanţa în vederea obligării cetăţeanului danez să accepte suspendarea vămuirii şi distrugerea ceasului fără despăgubiri. Instanţa daneză a solicitat Curţii să stabilească dacă este vorba despre o distribuire către public şi despre o utilizare în comerţ în sensul Directivelor privind dreptul de autor şi mărcile.

Curtea a considerat că mărfurile provenite din state terţe şi care constituie imitaţii ale unor produse protejate în Uniunea Europeană pot aduce atingere drepturilor titularilor şi pot fi calificate drept mărfuri contrafăcute atunci când se dovedeşte că sunt destinate punerii în vânzare în Uniune, au făcut obiectul unei oferte de vânzare sau al unei publicităţi adresate consumatorilor din Uniune. Deşi cetăţeanul danez nu a încălcat drepturile de propietate intelectuală ale lui Rolex, vânzarea produsului contrafăcut de către un vânzător chinez către un client din UE a încălcat drepturile de propriatate intelectuală ale titularului în considerarea simplei achiziţionări, fără a fi necesar a se stabili dacă site-ul de unde a fost cumpărat ceasul era adresat consumatorilor din UE.