Prescripția dreptului de a aplica sancțiunea amenzii în cazul săvârșirii contravenției prevăzută de art. 336 alin. (1) lit. g) din Codul de procedură Fiscală - Studiu de caz cu privire la declarația informativă D 394 privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional.

În fapt, societatea petentă a fost sancționată printr-un proces verbal de contravenție din data de 07.02.2016, cu amendă, pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art. 336 alin 1 lit. g) din C.pr.fiscală, potrivit căruia neîndeplinirea măsurilor dispuse în termenele şi condiţiile stabilite de organul de inspecţie fiscală potrivit art. 118 alin. (8), precum şi a măsurilor dispuse de inspectorii antifraudă, constituie contravenție.

În cauza analizată, în cursul anului 2013, s-a demarat față de societate o inspecţie fiscală parţială privind impozitul pe profit şi TVA pentru perioada 2007-2009.

Ulterior, printr-un proces verbal, echipa de inspecţie fiscală suspendă activitatea de inspecţie fiscală şi propune stabilirea unor măsuri în sarcina societății, emițând o dispoziţie în acest sens.

Prin dispoziția de măsuri, organele fiscale au solicitat societății să procedeze la efectuarea unui punctaj cu furnizorii şi clienţii din perioada ianuarie 2007-decembrie 2009 privind raportarea sumelor reprezentând achiziţii de bunuri şi servicii, respectiv livrări de bunuri şi servicii, şi în consecință să corecteze, după caz, în baza raportului privind neconcordanţele, declaraţia informativa D394.

Termenul stabilit pentru respectarea măsurilor dispuse a fost stabilit la data de 10.01.2014.

Inspecția fiscală a fost suspendată din anul 2013 și până în cursul anului 2016, respectiv în data de 02.02.2016 când s-a reluat. În data de 07.03.2016 organul fiscal a procedat la aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale față de societate, pentru nerespectarea obligației de a proceda la rectificarea declarației informative 394, în baza dispoziției de măsuri emisă în luna decembrie 2013.

Împotriva procesului verbal de contravenție, societatea a formulat plângere contravențională prin care a invocat, printre altele, și excepția prescripției dreptului organului fiscal de a aplica sancțiunea amenzii contravenționale, în temeiul art. 13 alin 1 din OG 2/2001, potrivit căruia sancțiunea amenzii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei.

S-a susținut în acest sens, că aplicarea sancțiunii în cursul anului 2016, era prescrisă  întrucât termenul stabilit pentru îndeplinirea măsurilor dispuse prin dispoziția organelor fiscale, a fost stabilit de către echipa de inspecţie fiscală pentru data de 10.01.2014.

Neexecutarea la timp a obligaţiilor stabilite, sau mai precis, omisiunea de a da curs dispoziţiei de măsuri instituite de organul fiscal la termenul stabilit, constituie o faptă cu executare uno ictu, ceea ce califică contravenţia imputată ca fiind una simplă.

În situaţia concretă aşadar, termenul de prescripţie a constatării faptelor a început să curgă la data de 11.01.2014, şi s-a împlinit la data de 11.07.2014, astfel că dreptul de a aplica amenda contravenţionale şi de a constata săvârşirea faptelor, în data de 07.03.2016, data întocmirii şi a Procesului verbal contestat, era, fără îndoială, unul prescris.

Prin decizia civilă nr. X/2017, Tribunalul Brașov, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, admite excepția prescripției dreptului de a aplica sancțiunea amenzii contravenționale.

Pentru a dispune aceasta, instanța reține, legea sancționează fapta de a nu îndeplini până la un anumit termen anumite măsuri, și nu fapta de a nu îndeplini aceste măsuri până la finalizarea controlului fiscal […] a admite contrariul înseamnă a admite că societatea nu poate să fie sancţionată pentru neîndeplinirea unor măsuri până la termenul fixat, deoarece aceasta ar putea să le îndeplinească şi ulterior împlinirii acestui termen. Rezultă că prin raportare atât la data fixată, de 10.01.2014, cât şi la data de 08.04.2014 când a fost reluată inspecţia fiscală prima dată, termenul de 6 luni prevăzut de lege s-a prescris.

Consider că soluţia instanţei este corectă şi mai ales notabilă, întrucât stabileşte cu titlu de principiu un aspect practic destul de des întâlnit în controlul fiscal derulat împotriva societăţilor. Fapta contravenţională de a nu îndeplini măsurile dispune în termenele şi condiţiile stabilite de organul de inspecţie fiscală, este o faptă simplă, cu executare dintr-o dată (şi nu continuă), astfel că aceasta se consumă şi se epuizează la termenul stabilit pentru executarea obligaţiilor impuse prin dispoziţia de măsuri.

Petenta a fost reprezentată în această cauză de o echipă de avocaţi din cadrul SCA Chiriţă şi Asociaţii.