„Prelungirea” controlului judiciar ulterior încetării de drept a măsurii preventive.

În fapt, împotriva inculpatului s-a dispus luarea controlului judiciar pe o durată de 60 de zile care urma să expire în data de 22.07.2016. Ulterior, reprezentanţii DNA – ST Alba Iulia au dispus prin Ordonanţa din data de 22.07.2016 „prelungirea” măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile începând însă cu data de 24.07.2016.

În aceste împrejurări, inculpatul a formulat cerere de constatare a încetării de drept a măsurii preventive dispuse împotriva sa, apreciind pe bună dreptate că măsura luată iniţial a expirat anterior aşa-zisei prelungiri. S-a susţinut astfel că luarea unei noi măsuri este posibilă numai în situaţia în care apar elemente noi care să nu fi fost cunoscute la data în care se putea dispune prelungirea acesteia pentru considerentele avute în vedere iniţial pentru dispunerea măsurii.

Prin Încheierea nr. 6/08.08.2016, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Alba a admis cererea inculpatului de constatare a încetării de drept a măsurii controlului judiciar. Instanţa a reţinut în acest context că prelungirea unei măsuri preventive presupune ca situaţie premisă preexistenţa unei asemenea măsuri, dispuse conform dispoziţiilor legale, precum şi o continuitate neîntreruptă între durata de 60 de zile a măsurii controlului judiciar instituite şi durata pentru care se dispune prelungirea acestei măsuri.

Prin urmare, ordonanţa procurorului prin care s-a dispus prelungirea măsurii, deşi a fost dată anterior expirării acesteia şi constatării încetării de drept a controlului judiciar, având la data de 22.07.2016 o aparenţă de legalitate, nu mai poate produce efecte din momentul în care judecătorul de drepturi şi libertăţi constată încetată de drept măsura dispusă împotriva inculpatului.

Prin Ordonanţa din data de 10.08.2016, reprezentanţii parchetului dispun din nou luarea măsurii preventive a controlului judiciar împotriva aceluiaşi inculpat, pentru aceleaşi temeiuri avute în vedere la „prelungirea” anterioară.

În urma plângerii formulate împotriva acestei din urmă ordonanţe, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Alba a primit şi reţinut concluziile formulate de apărătorul inculpatului în sensul că luarea unei noi măsuri poate fi dispusă numai în situaţia în care există elemente noi care să justifice necesitatea acesteia.

Pentru aceste considerente, prin Încheierea penală nr. 7 din 12.08.2016, instanţa a admis plângerea formulată statuând că procurorul nu a reţinut existenţa unor fapte sau împrejurări noi, apărute ulterior datei la care s-a dispus prelungirea controlului judiciar (chiar dacă cu privire la acesta s-a constatat că şi-a încetat efectele, ca urmare a încetării de drept a măsurii dispuse iniţial) şi care să justfice luarea unei noi măsuri preventive faţă de inculpat, ordonanţa din data de 10.08.2016 constituie, în realitate, o prelungire a unei măsuri preventive care a încetat de drept şi care încetase să mai producă efecte.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi a apreciat că în pofida faptului că dispoziţiile art. 238 alin. 3 cod proc. pen. se referă doar la arestarea preventivă, acestea trebuie aplicate mutatis mutantis în orice situaţie similară. Prin urmare, luarea unei noi măsuri preventive (indiferent de natura acesteia) este posibilă numai în ipoteza apariţiei unor elemente noi din care să rezulte necesitatea luării acesteia.

Inculpatul a fost reprezentat de avocaţi din cadrul SCA Chirita si asociatii Cluj Napoca.