Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate a societăţii SCA Chiriţă şi Asociaţii”

 

Confidenţialitatea datelor cu caracter personal reprezintă una din preocupările principale în cadrul SCA Chiriţă şi Asociaţii. Ca atare, dorim să vă asigurăm de cele mai înalte standarde de confidenţialitate şi transparenţă cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră curentă.

Întrucât prelucrarea datelor dumneavostră personale sunt importante în activitatea noastră de prestare a serviciilor juridice în diverse ramuri ale dreptului, vă garantăm că acestea vor fi prelucrate cu respectarea principiului transparenţei şi securităţii datelor cu caracter personal. Această politică de confidențialitate este menită să vă ajute să înțelegeți ce date colectăm, de ce le colectăm și ce facem cu ele.

Noi sperăm că veți avea timp să citiți prezenta politică de confidențialitate cu atenţie. Am încercat să formulăm această politică într-un limbaj cât se poate de simplu, astfel încât să fie clară și inteligibilă pentru dumneavostră.

Operatorul de date cu caracter personal în relaţia cu dumneavoastră

Operatorul de date cu caracter personal în relaţia cu datele personale furnizate de dumneavoastră este societatea de avocatură SCA “Chiriţă şi Asociaţii’’,  cu sediul în Cluj Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 18, Jud. Cluj.

Categorii de date pe care le prelucrăm

 1. Dacă sunteţi vizitator al site-ului www.chirita-law.com, SCA Chiriţă şi sociaţii va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal constând în: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, precum şi orice alte date furnizate ca urmare a completării formularului online din secțiunea Contact precum şi, a fişierelor anexate cu această ocazie.
 2. Dacă sunteţi client al societăţii, SCA Chiriţă şi Aasociaţii, va prelucra datele dumneavostră cu caracter personal, constând în:
 • numele, prenumele, adresa de domiciliu, adresa profesională, CNP, telefon, număr. și serie de buletin,datele de identificare cuprinse în orice alt document de identificare (e-mail, permis de conducere etc.)mail, cont bancar
 • date sensibile procesate în scopul executării serviciilor juridice precum cele legate de originea rasială sau etnică, opinii politice, religie sau convingeri, apartenență sindicală, caracteristici genetice sau orientare sexuală, date privind sănătatea, date biometrice (imagini faciale) sau date privind condamnări penale și infracțiuni
 • Informații confidențiale prelucrate în baza contractului de asistență juridică sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, cu ocazia acordării consultanței juridice prealabile încheierii unui contract, sau pe parcursul derulării contractului fie telefonic, fie ca urmare a unei programări, cum ar: fi: date privind veniturile dvs, date privind plățile efectuate, date privind membrii familiei dvs. sau orice alte informații privind chestiuni juridice, dispute, litigii sau alte acțiuni în instanță în care sunteți implicat sau puteți fi implicat în viitor

Scopul prelucrării datelor

Folosim informațiile pe care le colectăm de la dvs. pentru a putea furniza serviciile noastre de asistenţă juridică. Procesarea datele dvs. se va face ăn mod diferit în funcţie de cum sunteţi client al societăţii SCA Chiriță și Asociaţii, sau doar vizitator al site ului www.chirita-law.com

 1. În măsura în care sunteţi client al societăţii SCA Chiriţă şi ascciaţii, datele dumneavostră pot fi folosite în următoarele scopuri:

 

 1. Gestionării şi administrării relaţiei contractuale sau pre-contractuale dintre dumneavoastră şi SCA “Chiriţă şi Asociaţii”;
 2. Pentru îndeplinirea obligaţiilor ce ne incumbă, ca urmare a serviciilor prestate prin intermediul site-ului www.chirita-law.com
 3. În anumite situații, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal întrucât există un interes public sau după caz, în baza consimțământului dvs. daca v-ați manifestat opțiunea în acest sens. Totodată, prelucrarea datelor poate opera și ca urmare a respectării obligațiilor legale instituite în sarcina noastră.
 4. În scopul comunicării cu dumneavostră, pentru a vă informa în permanenţă despre stadiul serviciului solicitat;
 5. În orice alt scop auxiliar celor de mai sus, sau în orice alt scop pentru care ne- au fost furnizate datele cu caracter personal, cu respecatrea legislaţiei în materie;

 

 1. În măsura în care sunteţi vizitator al site-ului chirita-law.com:
 2. În vederea rezolvării problemei juridice transmise de dumneavostră, precum şi, în vederea monitorizării traficului şi a îmbunătăţirii experienţei oferite de site-ul nostru

SCA “Chiriţă şi Asociaţii” se obligă să ceară consimțământul dvs. întotdeauna înainte de a utiliza informațiile pentru un alt scop decât cel stabilit în acest document.

Către cine dezvăluim informațiile dvs.

Informaţiile furnizate de dumneavoastră pot fi dezvăluite:

 • altor avocaţi din cadrul SCA “Chiriţă şi Asociaţii’ sau din afara societăţii, inclusiv specialişti din domeniul juridic (experţi, notari, mediatori etc.) implicaţi în cazul dumneavostră, dacă această transmitere de date este necesară în scopul soluţionării problemei juridice;
 • către instanțele de judecată, parchete, instituții publice, către alte persoane fizice sau juridice, exclusiv cu scopul și în vederea executării serviciilor juridice la care ne-am angajat prin contractul de asistență juridică. Totodată, aceste date pot fi comunicate şi firmei noastre de contabilitate cu care colaborăm.
 • Firmele de avocatură străine în vederea obținerii de consultanță juridică străină, atunci când astfel de recomandări sunt necesare pentru a rezolva mandatul încredințat de dvs. sau de compania dvs.. Comunicarea datelor se va face doar cu consimţământu prealabil al dumneavostră;
 • Companiilor care furnizează servicii legate de controlul spălării banilor, diminuarea riscului de credit și pentru alte scopuri legate de frauda și prevenirea criminalității precum și companiilor care oferă servicii similare, inclusiv instituțiile financiare, agențiile de raportare a creditelor și autoritățile de reglementare cu care sunt împărtășite astfel de date;

Datele cu caracter personal, pot fi transferate şi în străinătate, însă numai cu consimţământul prealabil al dumneavostră. Astfel, acestea pot fi transferate atât în state ce fac parte din Spațiul Economic European sau în state care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, dacă acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform Scopurilor menţionate anterior cât şi, în state care nu au fost recunoscute ca având un nivel adecvat de protecţie de către Comisia Europeană, şi anume SUA sau alte ţări din afara Europei.

În orice caz, ne vom asigura că aceste transferuri internaționale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecție adecvate (cum ar fi, în baza unor Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeana) așa cum se impune prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispoziţii legale, și că vor exista măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale sau alterării, divulgării sau accesului neautorizat și împotriva tuturor alte metode de prelucrare ilegale.

Actualizarea informațiilor dvs. personale

Dacă informaţiile cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat sunt greșite sau suferă modificări, spre exemplu, dacă v-aţi schimbat numărul de telefon, numele, adresa de email, sau daca doriţi să ştergeţi orice cerere adresată nouă sau cunoaşteţi că deţinem informaţii eronate despre dumneavostră, avem rugămintea de a ne contacta prin e-mail la …….., pentru actualizarea/modificarea acestor date.  (cu excepția cazului în care societatea noastră are un interes legitim să păstreze aceste informații sau o obligație legală).

În măsura în care are loc o pierdere a datelor datorită faptului că acestea au fost furnizate incorect, incomplet sau insuficient, SCA “Chiriţă şi Asociaţii”, nu va fi răspunzătoare.

Perioada de păstrare a  datele dumneavoastră cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal va înceta în funcţie de cum sunteţi client al SCA Chiriţă şi Asociaţii sau doar vizitator al site-ului.

 • În măsura în care sunteţi client al societăţii, anumite date precum: numele, prenumele, adresa de domiciliu, adresa profesională, CNP, telefon, nr. și serie de buletin,  e-mail, respectiv datele pe cale le colectăm cu ocazia încheierii contractului de asistență juridică, le păstrăm pe o perioadă de 10 ani, în baza art. 25 din Legea 82/1991.

Cât privește restul datelor, respectiv datele sensibile procesate sau orice alte informații confidențiale prelucrate în baza contractului de asistență juridică sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, acestea vor fi stocate până la finalizarea procedurilor juridice ce fac obiectul contractului de asistență juridică.

 • În măsura în care sunteţi doar vizitator al site-ului, acestea vor fi păstrate până la soluţionarea problemei juridice expuse de dumneavostră, precum şi, în vederea analizării modalităţii de îmbunătăţire a site-ului noastru, dar nu mai mult de ………………. zile/luni.

 

Drepturile dumneavostră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

Dacă v-ați exprimat consimțământul cu privire la activitățile de procesare, puteți să vă retrageţi acest consimțământ în orice moment. Această retragere va produce efecte doar pentru viitor şi nu va afecta legalitatea procesării înainte de retragerea lui.

În măsura în care consimţământul dumneavostră va fi retras, SCA “Chiriţă şi Asociaţii” va interzice prelucrarea datelor dumneavostră personale şi va întreprinde toate acţiunile pentru ştergerea tuturor înregistrărilor care conţin aceste date.

Cu toate acestea, dacă prelucrarea este obligatorie pentru furnizarea serviciilor de către SCA „Chiriţă şi Asociaţii”, și aceasta poate fi efectuată în baza altor dispoziţii juridice, SCA “Chiriţă şi Asociaţii” va proceda la o astfel de procesare și vă va notifica în acest sens.

În conformitate cu dispoziţiile legale, aveţi următoarele drepturi:

Dreptul de acces- dreptul de a obține de la noi, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de societate și dreptul de acces la aceste date, cu excepția situației în care aceste cereri sunt repetitive sau făcute cu rea-credință;

Dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevăzute de GDPR şi conditiile în care pot fi exercitate

Dreptul la rectificare – puteți cere rectifica datele personale inexacte .

Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obtine ștergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul la opoziție – dreptul să vă opuneți, în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate ca datele să facă obiectul unei prelucrări, cu exceptia cazurilor în care există dispozitii legale contrare;

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator

Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau vă puteți adresa instanțelor de judecată.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: dreptul de a cere şi de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalitătii sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să contactați peroana responsabilă cu protecţia datelor cu caracter personal folosind următoarele detalii de contact:

 • E-mail:  ….
 • Fax: …
 • Adresă:

Securitatea informațiilor

Lucrăm din greu pentru a proteja site-ul și utilizatorii noștri de acces neautorizat sau de modificarea, divulgarea neautorizată sau distrugerea informațiilor pe care le deținem.

În acest sens:

 • Criptăm documentele trimise şi readactate cu ajutorul programului ……………….
 • Revizuim periodic practicile de colectare, stocare și prelucrare a informațiilor, inclusiv cele fizice, precum și măsurile de securitate, pentru a preveni accesul neautorizat la sisteme.
 • Restricționăm accesul angajaților şi contractorilor noștri la informațiile dvs. personale, iar raporturile contractuale cu aceste persoane sunt supuse unor reguli stricte cu privire la obligațiile de confidențialitate contractuală, inclusiv sub sancțiunea rezilierii contractelor

 

Când se aplică această Politică de confidențialitate

Politica noastră de confidențialitate se aplică tuturor serviciilor oferite de societatea noastră și exclude serviciile care au politici de confidențialitate separate și care nu conțin dispozițiile din această politică de confidențialitate.

Schimbări

Politica noastră de confidențialitate se poate schimba din când în când, însă ne obligăm să nu vă reducem drepturile pe care le aveți în temeiul acestor modificări fără consimțământul dvs. explicit. Vom publica orice modificare a politicii de confidențialitate pe pagina noastră, care vor intra în vigoare în termen de …………………. zile şi, dacă modificările sunt semnificative, vom oferi o notificare mai proeminentă (inclusiv, pentru anumite servicii, notificarea prin email a modificărilor privind politica de confidențialitate). Vom păstra, de asemenea, versiuni anterioare ale acestei Politici de confidențialitate în arhivă pentru a putea fi oricând revizuită de dvs..

 

Cea mai recentă actualizare a acestei politici a fost realizată în luna mai a anului 2018.