Noi norme pentru protejarea secretelor comerciale

Comisia Europeană a propus o serie de norme pentru a contribui la protecţia know-how-ului şi a secretelor comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale a acestora. Propunerea de directivă are drept scop protejarea întreprinderilor şi organismelor de cercetare din UE, precum şi încurajarea cercetătorilor şi inovatorilor.

Secretele comerciale nu oferă exclusivitate, acestea fiind protejate numai în cazurile în care informaţiile confidenţiale au fost obţinute în mod nelegitim. Având în vedere că normele naţionale în vigoare oferă un nivel inegal de protecţie a secretelor comerciale în cadrul UE, obiectivul propunerii este de a îmbunătăţii eficacitatea protecţiei juridice a secretelor comerciale împotriva însuşirii abuzive pe piaţa internă.

Prin implementarea unui sistem armonizat de protectie sunt reduse riscurile cu care se confruntă întreprinderile vulnerabile la furtul de informaţii. Propunerea de directivă introduce o definiţie comună a secretelor comerciale, precum şi o serie de mijloace juridice reparatorii împotriva însuşirii abuzive a secretelor comerciale, a know-how-ului şi a altor date importante.

În vederea adoptării, propunerea Comisiei va fi transmisă Consiliului de Miniştri şi Parlamentului European. Propunerea de directivă poate fi citită integral la

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade-secrets/131128_proposal_en.pdf