Neconstituţionalitatea parţială a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Neconstituţionalitatea parţială a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Astăzi, 25.06.2020, Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra unei excepții de neconstituţionalitate invocate de Avocatul Poporului cu privire la unele texte cuprinse în Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Curtea a constatat că sunt întemeiate criticile formulate de Avocatul Poporului reținând, în esență că textele art. 4 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 55/2020 sunt neconstituționale în raport cu prevederile art. 1 alin. (4), art. 21, art. 52, art. 108 și art. 126 alin. (6) din Constituție întrucât, prin aceste texte de lege:

  • Parlamentul cumulează funcțiile legislativă și executivă, cu consecința încălcării principiul separației și echilibrului puterilor în stat, consacrat de art. 1 alin. (4) din Constituție;
  • se denaturează regimul juridic al hotărârilor de Guvern, ca acte de executare a legii, cu consecința încălcării art. 108 din Constituție;
  • se creează un regim juridic confuz al hotărârilor de Guvern, de natură să ridice problema exceptării acestora de la controlul judecătoresc, cu consecința încălcării prevederilor art. 21, art. 52 și art. 126 din Constituție, care consacră accesul liber la justiție, dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică și garantarea controlului judecătoresc al actelor administrative ale autorităților publice, pe calea contenciosului administrativ, cu excepția celor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum și a actelor de comandament cu caracter militar.

Suntem perfect de acord cu concluziile CCR, o atare decizie fiind așteptată încă de la momentul intrării in vigoare a Legii nr. 55/2020. Problema însă era chiar mai complexă, întrucât legea prevedea o variantă de legiferare inexistentă în concepția Constituției. În esenţă, era vorba despre o hotărâre de Guvern supusă încuviințării Parlamentului, o atare procedură fiind gândită de legiuitor prin Legea nr. 55/2020 ca fiind un act administrativ, care emană de la executiv.  dar care să aibă putere de lege.

Totuși decizia Curţii nu rezolvă până la capăt problema legalității hotărârilor de Guvern privind instituirea stării de alertă sau prelungirea ei. Deși starea de alertă a fost reglementată prin Legea nr. 55/2020, instituirea ei s-a realizat tot printr-un act care emană de la puterea executivă, fapt ce ridică semne de întrebare în ceea ce privește permisiunea restrângerii unor drepturi prin acte administrative de acest gen.

De altfel, Curtea s-a pronunţat recent sub acest aspect, reţinând că restrângerea de drepturi şi libertăţi se poate face doar prin lege. Adoptarea Legii nr. 55/2020 nu a schimbat lucrurile, nefiind actul propriu zis prin care s-a dispus restrângerea unor drepturi pe durata stării de alertă, cel puţin nu în toate cazurile cum e de pildă: interzicerea derulării unor activităţi prin anexa la H.G. nr. 394/2020 şi care nu au fost prevăzute în lege. Despre acest subiect vom discuta cu o altă ocazie. Important este că decizia Curţii vine să clarifice măcar natura actului prin care se poate dispune sau prelungi starea de alertă.

Avocat Raluca Colcieri

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *