Motive de desfiinţare a soluţiei de clasare şi restituire a cauzei la procuror în vederea completării urmăririi penale. Soluţie dispusă de judecătorul de cameră preliminară.

Prin plângerea formulată împotriva soluţiei de clasare dispusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej (dosarul A), persoana vătămată S.S. a solicitat desfiinţarea soluţiei de clasare şi trimiterea cauzei la procuror în vederea reunirii la dosarul de urmărire penală a mai multor fapte disjunse de Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj şi declinate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej. În subsidiar, s-a solicitat desfiinţarea soluţiei de clasare şi începerea judecăţii cu privire la infracţiunea de bancrută frauduloasă prev. de art. 241 alin 1 lit. b C.Pen., faptă care ar fi fost săvârşită de către inculpatul S.E.

La momentul dispunerii soluţiei de clasare, urmărirea penală era într-un stadiu avansat fiind începută de aproximativ 3 ani şi jumătate, interval în care s-a administrat un amplu material de urmărire penală, fiind inclusiv pusă în mişcare acţiunea penală faţă de persoana cercetată.

Faptele materiale cercetate au vizat împrejurările în care administratorul unei societăţi a invocat o serie de datorii inexistente cu ocazia depunerii cererii de admitere a creanţei în procedura insolvenţei unei alte societăţi, administrată de aceeaşi persoană, în scopul fraudării creditorilor înscrişi la masa credală, printre care şi persoana vătămată S.S.

În intervalul de timp în care se defăşura activitatea de urmărire penală în dosarul menţionat mai sus, Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj cerceta, alături de alte fapte conexe, aceeaşi faptă în legătură cu realitatea operaţiunilor comerciale care au stat la baza creanţei societăţii creditoare. În acest din urmă dosar, printr-o ordonanţă din data de 26.06.2017, ulterior clasării din dosarul A, s-a dispus disjungerea cauzei şi declinarea de competenţă în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej în vederea reunirii la dosarul A. Motivul disjungerii a constat în faptul că o parte din infracţiunile reclamate în dosarul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj constituie obiectul dosarului A, iar o altă parte, sunt în strânsă legătură cu infracţiunea de bancrută frauduloasă, reunirea fiind necesară pentru o mai bună desfăşurare a procesului penal. Ca urmare a declinării de competenţă, pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej s-a format un nou dosar (dosarul B).

În acest context, având în vedere relaţia de interdependenţă dintre infracţiunile cercetate în cele două dosare, constatată de procurorul de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, S.S. a solicitat desfiinţarea soluţiei de clasare şi restituirea cauzei la parchet, considerând că doar administrarea unui probatoriu global, cu privire la toate faptele materiale reţinute ar fi în măsură să conducă la o justă soluţionare a cauzei.

Analizând obiectul celor două dosare, judecătorul de cameră preliminară a constatat că infracţiunile cercetate în dosarul A se suprapun aproape integral cu infracţiunile cercetate în dosarul B, nou format. În motivarea încheierii prin care s-a admis plângerea împotriva soluţiei de clasare, instanţa a reţinut faptul că situaţia existentă în dosar este una atipică, nefiind prevăzută de dispoziţiile art. 341 C.Proc.Pen. În consecinţă, s-a procedat la identificarea normelor legale care permit pronunţarea unei soluţii echitabile în cauză.

Astfel, luând în considerare prevederile art. 5 C.Proc.Pen. care reglementează principiul aflării adevărului, ale art. 8 C.Proc.Pen. privind caracterul echitabil şi termenul rezonabil al procesului penal, precum şi dispoziţiile art. 43 C.Proc.Pen. care prevăd situaţiile în care instanţa dispune reunirea cauzelor, JCP a statuat că, pentru a fi avute în vedere toate probele din cele două dosare ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej care se referă la aceleaşi fapte şi la aceleaşi persoane, pentru a se pronunţa o soluţie unică, temeinică şi legală, este necesară reunirea celor două cauze.

Totodată, s-a constatat caracterul incomplet al urmăririi penale, nefiind lămurite toate aspectele cauzei,  din moment ce, o parte dintre probele referitoare la aceleaşi fapte şi la aceiaşi făptuitori se află în două dosare distincte. În consecinţă, fără a se mai analiza temeinicia soluţiei de clasare, instanţa a admis petitul principal şi a desfiinţat ordonanţa procurorului trimiţând cauza la parchet în vedere reunirii şi a completării urmăririi penale.

Considerăm bine venită optica judecătorului de cameră preliminară care a sancţionat soluţia procurorului pe baza unor împrejurări extrinseci dosarului penal, dar care au demonstrat neechivoc caracterul incomplet al urmăririi penale.

Persoana vătămată S.S. a fost reprezentată de o echipă de avocaţi din cadrul SCA Chiriţă şi Asociaţii.