Măsuri de protecţie privind comunicarea cererilor şi a documentelor pentru acordarea beneficiilor şi prestaţiilor sociale

În scopul protecţiei sociale şi a sănătăţii publice, începând cu data de 21 martie 2020, o dată cu intrarea în vigoare a OUG nr. 30/2020, s-au instituit unele măsuri privind comunicarea cererilor şi documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul de stat, respectiv pentru stabilirea şi plata drepturilor băneşti ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj sau din Fondul de garantare.

Astfel, potrivit actului normativ, toate documentele pentru acordarea beneficiilor şi prestaților sociale pot fi depuse în format letric, dar şi prin poştă electronică.

Deşi era varianta ideală în contextul actual, depunerea prin poştă electronică este opţională, precizarea legiuitorului fiind absolut necesară în condiţiile în care cel mai probabil agenţiile teritoriale ori autorităţile administraţiei publice nu au dezvoltate sisteme de primire electronică.

În acest sens, ordonanţa de urgenţă impune obligaţia autorităţilor competente ca, în termen de 10 zile de la intrarea sa în vigoare, să se ia toate măsurile necesare pentru implementarea sistemului de transmitere prin poştă electronică a cererilor şi documentelor doveditoare.

Persoanele care au depuse cererile şi documentele doveditoare prin poştă electronică pot fi chemate personal la sediul instituţiei, doar în cazuri excepţionale, respectiv atunci când nu au fost respectate condiţiile de formă şi conţinut prevăzute de lege, există anumite  inadvertențe între informațiile din documentele transmise și cele din bazele de date ale altor instituții sau atunci când au fost furnizate informaţii incomplete. În aceste situaţii excepţionale, în vederea verificării realităţii, legalităţii şi conformităţii documentelor transmise, precum şi pentru solicitarea de documente doveditoare suplimentare, termenul prevăzut de lege pentru soluţionarea cererilor se prelungeşte cu până la 15 zile lucrătoare,

În vederea punerii în aplicare a măsurilor instituite, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie socială, agenţiile teritoriale şi autorităţile administraţiei publice locale, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, au obligaţia de a afişa la sediul instituţiilor şi pe web site-ul propriu informaţiile necesare privind posibilitatea şi procedura transmiterii prin poştă electronică a cererilor şi a documentelor pentru acordarea beneficiilor şi prestaţiilor sociale.

Anamaria Bota

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *