Marea Cameră a CEDO. Detenţia unei persoane timp de 27 de zile într-o celulă care avea spaţiu personal de 3 mp este tratament inuman.

Prin hotărârea Marii Curţii a CEDO în cauza Muršić c. Croaţia din 20 ocotmbrie 2016, Curtea a confirmat că 3 mp de suprafaţă la sol pe deţinut într-o celulă colectivă este norma predominantă în jurisprudenţa sa, nomă minimală aplicabilă în ceea ce priveşte respectarea art. 3 din Convenţie. Atunci când suprafaţa la sol este inferioară limitei de 3 mp, lipsa spaţiului personal este considerată un aspect grav care dă naşte unei puternice prezumţii de încălcare a art. 3 din Convenţie, ce protejează orice persoană de tratamente inumane. În speţă, chiar dacă condiţiile de detenţie din centrul în care a fost deţinut reclamantul erau în general decente şi chiar dacă acesta a fost deţinut într-o celulă având o suprafaţă la sol de 3 mp pe deţinut numai 27 de zile, acest fapt este suficient pentru a califica tratamentul la care a fost supus ca fiind inuman.