Interdicţia angajaţilor MAI de a beneficia de zile libere plătite pentru supravegherea copiilor. Majorare salarială. Ordinul MAI nr. 51/24.03.2020

Astfel cum arătam într-un articol anterior, prin Legea nr. 19/2020, modificată recent prin OUG nr. 30/2020, pe toată durata închiderii unităţilor de învăţământ ca urmare a situaţiilor extreme decretate astfel de către autorităţile competente, actualmente pandemia generată de coronavirus, unul dintre părinţi va beneficia de zile libere plătite pentru supravegherea copiilor.

Potrivit Decretului prezidenţial nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă, sunt exceptaţi de la aplicabilitatea acestei legi angajaţii sistemului naţional de apărare, angajaţii din penitenciare, personalul din unităţile sanitare publice şi alte categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri, şi al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, după caz.

În aceste condiţii, angajaţii identificaţi supra au dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în concret maxim 4.071,75 lei.

Practic, deşi nu beneficiază de zile libere pentru supravegherea copiilor dată fiind natura profesiei, aceşti angajaţi vor primi, pe durata stării de urgenţă, o indemnizaţie egală cu cea primită de părintele care se încadrează în dispoziţiile legii.

Această majorare se acordă corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada stării de urgenţă şi doar în situaţia în care, celalalt părinte nu beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 19/2020, respectiv de zile libere plătite pentru supravegherea copiilor.

Prin Ordinul nr. 51/24.03.2020, emis de Ministrul Afacerilor Interne, s-au instituit categoriile de personal, la nivelul Ministerul Afacerilor Interne, care nu beneficiază de dispoziţiile Legii nr. 19/2020, şi anume: poliţiştii, personalul militar şi personalul civil încadrat după caz în unităţile aparatului central şi în unităţile, instituţiile sau structurile aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

În ceea ce priveşte procedura concretă de acordare a acestor drepturi salariale majorate, personalul îndreptăţit va fi nominalizat prin ordin sau dispoziţie de personal, urmând ca, până cel târziu în ultima zi a lunii din perioada în care se cuvine majorarea salarială, să depună, spre aprobare şefului (comandantului) unităţii, cererea de acordare, însoţită de următoarele documente:

  1. Actul de identitate al solicitantului, în copie
  2. Certificatul de naştere al copilului/copiilor, în copie
  3. După caz, certificatul de încadrare în grad de handicap a copilului/copiilor, în copie
  4. Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului (Model pdf; Model word)
  5. Declaraţie pe proprie răspundere a celuluilalt părinte (Model pdf; Model word)
  6. Angajamentul solicitantului de a restitui sumele încasate cu titlu necuvenit.

Potrivit Ordinului, plata va fi efectuată până la data de 5 a lunii următoare celei în care se depune cererea, iar orice schimbare intervenită, de natură să modifice condiţiile care au stat la baza acordării majorării salariale, trebuie raportată în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea sa.

Anamaria Bota

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *