Întâietatea calităţii de martor faţă de cea de reprezentant al părţii civile. Audierea ca martor al administratorului societăţii prejudiciate

Potrivit articolului 114 alin. (3) din Codul de procedură penală, calitatea de martor are întâietate faţă de calitatea de reprezentant al uneia dintre părţi sau al unui subiect procesual principal cu privire la faptele şi împrejurările de fapt pe care persoana le-a cunoscut înainte de a dobândi această calitate.

Calitatea de reprezentant poate fi dobândită, însă, doar după începerea urmăririi penale întrucât doar după acest moment se dobândeşte şi calitatea de subiect procesual sau de parte în procesul penal. În consecinţă, reprezentantul unei societăţi va fi audiat în calitate de martor cu privire la faptele şi împrejurările pe care le-a cunoscut înainte de demararea procesului penal, chiar dacă deţinea calitatea de administrator al societăţii la momentul în care a luat cunoştinţă de acestea.

În speţă, inculpaţii au fost acuzaţi de săvârşirea infracţiunii de furt calificat constând în aceea că, în anul 2006, fără permisiunea sau cunoştinţa lui B.G., administratorul societăţii G., au sustras mai multe utilaje din diferite parcuri deţinute de societate. În cursul urmăririi penale, B.G. a fost audiat în calitate de reprezentant al părţii civile cu privire la raporturile comerciale dintre societatea G. şi societăţile administrate de inculpaţi şi la împrejurările în care au fost ridicate bunurile din parcurile societăţii G.

În cursul judecăţii în primă instanţă, prin încheierea din data de 14.11.2014, Tribunalul Bihor a dispus audierea lui B.G. în calitate de martor în temeiul art. 114 alin. (3) din Codul de procedură penală, reţinând că această calitate are întâietate faţă de cea de reprezentant al părţii civile.