Închiderea şcolilor şi grădiniţelor. Zile libere plătite pentru părinţi

Mâine, 17 martie 2020, va intra în vigoare Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ.

Potrivit legii, pe toată durata închiderii unităţilor de învăţământ ca urmare a situaţiilor extreme decretate astfel de către autorităţile competente, actualmente pandemia generată de coronavirus, unul dintre părinţi va beneficia de zile libere plătite pentru supravegherea copiilor. De dispoziţiile prezentei legi vor beneficia părinţii ai căror copii cu vârstă de până la 12 ani sunt înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ.

Prevederile legii se aplică tuturor angajaţilor din mediul public şi privat, însă doar dacă locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinţi, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în perioada decretată, fiind însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit legii, făcând excepţie persoana singură din familia monoparentală.

Prin excepţie, angajaţii din unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, vor beneficia de zile libere în virtutea legii, doar cu acordul angajatorului.

Indemnizaţia eferentă zilelor libere este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în concret maxim 4.071,75 lei (potrivit art. 15 din Legea nr. 6/2020, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei). În ceea ce privesc angajatorul, acesta va plăti indemnizaţia din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli, urmând a fi decontate din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale pe perioada pe toată perioada în care autorităţile competente decid închiderea respectivelor unităţi de învăţământ.

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *