În ce măsură încălcarea unor obligaţii impuse pe durata măsurii preventive a controlului judiciar poate întruni elementele de tipicitate ale unei infracţiuni distincte faţă de cea care a condus la luarea acestei măsuri?

În practica judiciară recentă a apărut o problematică relativ nouă şi care până acum nu a părut a suscita foarte multe discuţii, respectiv în ce măsură încălcarea unor obligaţii impuse pe durata măsurii preventive a controlului judiciar poate întruni elementele de tipicitate ale unei infracţiuni distincte faţă de cea pentru care s-a instituit această măsură.

Din acest punct de vedere, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept constând în aceea dacă „obligația inculpatului de a nu conduce vehicule anume stabilite, impusă de organul judiciar pe timpul măsurii preventive a controlului judiciar conform art. 215 alin. (2) lit. i) din Codul de procedură penală, constituie o suspendare a exercitării dreptului de a conduce și întrunește elementele de tipicitate ale infracțiunii prevăzute de art. 335 alin. (2) din Codul penal”.

Prin Decizia nr. 18/2019 apărută în Monitorul Oficial al României în data de 30 ianuarie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat faptul că „Obligația inculpatului de a nu conduce vehicule anume stabilite, impusă de organul judiciar pe timpul măsurii preventive a controlului judiciar conform art. 215 alin. (2) lit. i) din Codul de procedură penală, nu constituie o suspendare a exercitării dreptului de a conduce, iar încălcarea acesteia nu întrunește elementele de tipicitate ale infracțiunii prevăzute de art. 335 alin. (2) din Codul penal”.

Considerentele care au stat la baza acestei hotărâri sunt întemeiate pe circumstanţa potrivit căreia natura juridică a măsurii preventive a controlului judiciar este una esențialmente procesuală, ce derivă din scopul în considerarea căruia a fost dispusă, limitele de aplicare, precum și consecințele juridice ale nerespectării ei.

Obligațiile ce reprezintă conținutul acestei măsuri preventive, printre care și obligația negativă de a nu conduce vehicule anume stabilite de organul judiciar, prevăzută de art. 215 alin. (2) lit. i) din Codul de procedură penală, au ca finalitate, potrivit art. 202 alin. (1) din Codul de procedură penală, asigurarea bunei desfășurări a procesului penal, împiedicarea sustragerii inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori prevenirea săvârșirii unei alte infracțiuni.

În aceeaşi ordine de idei, s-a remarcat că încălcarea obligației de a nu conduce vehicule anume stabilite de organul judiciar are drept consecință o sancțiune proprie, specifică, evaluată în mod anticipat de legiuitor, fiind reglementată în mod expres prin dispozițiile art. 215 alin. (7) din Codul de procedură penală, respectiv posibilitatea înlocuirii acestei măsuri cu cea a arestului la domiciliu sau a arestării preventive.

O altă distincție între suspendarea exercitării dreptului de a conduce și obligația prevăzută de art. 215 alin. (2) lit. i) din Codul de procedură penală o reprezintă valoarea juridică ocrotită, care, în cazul infracțiunii prevăzute de art. 335 alin. (2) din Codul penal, constă în relațiile sociale privind siguranța circulației pe drumurile publice și care poate să nu aibă nicio legătură cu starea de pericol în considerarea căreia s-a decis luarea măsurii preventive.

Analiza Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie o apreciem ca fiind temeinică, căci în caz contrar ar fi serios afectat principiul legalității incriminării și pedepsei care presupune că nicio faptă nu poate fi considerată infracțiune dacă nu există o lege care să prevadă acest lucru (nullum crimen sine lege) și nicio sancțiune penală nu poate fi aplicată dacă ea nu era prevăzută de lege pentru fapta comisă (nulla poena sine lege). Din acest punct de vedere, apreciem că, în ipoteza în care s-ar proceda altfel, s-ar ajunge la crearea unui caz tipic de analogie în defavoarea inculpatului, lucru interzis de legislaţia în vigoare.

avocat Claudiu Beinşan

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *